Piotr Andrzejak

Zmiany w zasadach opodatkowania VAT usług

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być uczestnikiem jednolitego rynku i unii celnej. Ma to wpływ nie tylko na obrót towarowy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Wielkiej Brytanii ale także na niektóre zasady opodatkowania VAT świadczonych transgranicznie usług.

Wsparcie dla firm w pandemii: część preferencji podatkowych można wykorzystać w 2021 r.

Stan epidemii wciąż trwa, a wraz z nim wprowadzone tarczą antykryzysową udogodnienia podatkowe.

Wsparcie w pandemii: jak rozliczyć subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju

Z uwagi na brak przepisów podatkowych odnoszących się konkretnie do wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju, interpretacyjne rozstrzygnięcia dyrektora KIS oparte są w głównej mierze na komunikatach Ministerstwa Finansów.

Split payment w VAT: gdzie w Europie stosuje się podzieloną płatność

Polska jest obecnie w awangardzie państw unijnych, jeśli chodzi o wprowadzanie split payment. Stosowane w naszym kraju rozwiązanie zbliżone jest do modelu rumuńskiego, chociaż nie ma u nas zachęt obejmujących ulgę w CIT.

Split payment: podzielona płatność już obowiązuje

Split payment może dotyczyć tylko części VAT z faktury. Wtedy pozostała część regulowana jest na rachunek rozliczeniowy za pomocą zwykłego przelewu, potrącenia lub innej formy rozliczeń.

Split payment: część przepisów musi się zmienić

MF chce, aby split payment był obowiązkowy dla wybranych branż.

Split payment - podzielona płatność, skutki wprowadzenia przepisów

Rezultaty wprowadzenia podzielonej płatności będą widoczne dopiero za jakiś czas.

Podzielona płatność: split payment – gdzie są luki i zagrożenia

Już teraz wiadomo, że cześć przepisów o split payment, które wejdą w życie 1 lipca br., wymaga nowelizacji, gdyż ich stosowanie może stanowić zagrożenie dla kontrahentów podatników.