Marcin Palusiński

CIT od spółek komandytowych: czy komplementariusz odliczy ZUS za cały 2021 rok

Wspólnik, który uzyskał od stycznia do kwietnia br. dochód ze spółki komandytowej zanim ta stała się podatnikiem CIT, może uwzględnić w rozliczeniu wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne poniesione w bieżącym roku.

Rozliczanie faktur korygujących in minus

Ostatnia nowelizacja ustawy o VAT miała w założeniu ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie podatku od towarów i usług. W założeniu, bowiem ostatecznie nowe przepisy budzą więcej wątpliwości niż faktycznie pomagają podatnikom.

Skarbówka nie ułatwia życia firmom rodzinnym

Skarbówka nakazuje rozliczać VAT od przekazania udziałów w przedsiębiorstwie członkom rodziny, którzy chcą je wnieść do prowadzonej przez nich spółki osobowej i w jej ramach kontynuować działalność z wykorzystaniem otrzymanego majątku.

Nadużycie prawa w VAT: nowa klauzula, stara zasada

Postanowienia umowne mogą być przez organy pominięte, jeżeli okaże się, że stanowią sztuczną konstrukcję, stworzoną tylko w celu uzyskania korzyści podatkowych. Tak twierdzi od dawna TSUE, a od roku także krajowe przepisy o VAT.

Interpretacja indywidualna nie musi być respektowana przez kontrolujących

Organy kontrolujące nie są zobligowane do przyjęcia wykładni wyrażonej w interpretacji prawa podatkowego wydanej dla podatnika, a nawet – jeśli są ku temu przesłanki – do jej uwzględniania w rozstrzygnięciu sprawy.

Co grozi za brak dokumentacji cen transferowych

Gdy przedsiębiorca nie ma dokumentacji cen transferowych, istnieje ryzyko zastosowania wobec niego sankcji karnej skarbowej niezależnie od tego, że stosuje ceny rynkowe. Dlatego warto, aby przygotował taki dokument, nawet jeśli byłby on bardzo lakoniczny i ogólny.

Specjalista od marketingu odpowie za zaległości podatkowe spółki

To, że członek zarządu nie ma wiedzy o stanie finansów spółki, nie wpływa na jego ewentualną odpowiedzialność za jej niezapłacone należności na rzecz fiskusa.

Jak urzędnicy zabezpieczają należności przed przedawnieniem

Chcąc zabezpieczyć należności przed przedawnieniem organy podejmują działania zawieszające lub przerywające jego bieg. Urzędnicy stosują nawet instytucję skargi pauliańskiej, co jednak budzi wątpliwości natury konstytucyjnej.

Przekształcający się przedsiębiorca może wystąpić o interpretację podatkową

NSA potwierdził, że osoba fizyczna mająca zamiar zmienić formę prowadzonej działalności gospodarczej może skutecznie wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej dla mającej powstać jednoosobowej spółki kapitałowej.