Maciej Kurlit

Interpretacja może dotyczyć przepisów o MDR

NSA rozstrzygnął, że raportowanie schematów podatkowych jest objęte zakresem postępowania interpretacyjnego.

Zmiany w raportowaniu Country-By-Country

W związku ze zmianą przepisów dotyczących cen transferowych, będących wynikiem prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, konieczna była również zmiana w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Strata z poprzednich lat a zwolnienie w CIT

Nie ma obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy spełnione są wszystkie przesłanki z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, w tym gdy podatnik na koniec roku nie ponosi straty, a jedynie rozlicza tę poniesioną w latach ubiegłych.

Przy podzielonej płatności faktor odpowiada solidarnie

Jeśli nabywca przekazuje należność podatnikowi innemu niż wskazany na fakturze i korzysta ze split payment, to podmiot, który otrzymał zapłatę, odpowiada razem ze sprzedawcą za nierozliczony podatek od tej dostawy.