Maciej Kaczmarek

Oświadczenie WHT-OSC można złożyć tylko raz w ciągu roku

Spółka, która w celu skorzystania ze zwolnienia z poboru podatku u źródła składa kolejne oświadczenia zarządu WH-OSC nie uzyska preferencji.

Likwidacja spółki posiadającej nieuregulowane zobowiązania

Wykreślenie osoby prawnej z rejestru przedsiębiorców powoduje, że jej długi ulegają wygaśnięciu. Nie oznacza to jednak, że likwidowana jednostka z tego tytułu osiąga przychód podlegający opodatkowaniu.