Paulina Malendowicz

Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

Od 1 stycznia 2021 r. do grona podatników podatku dochodowego od osób prawnych dołączyły spółki komandytowe, o ile nie zdecydowały się na odroczenie stosowania przepisów o CIT do 1 maja 2021 r.

Zarządzanie ryzykiem w ramach strategii podatkowej

Ustawodawca nakładając obowiązek przekazania informacji o stosowanej strategii podatkowej wskazał na elementy, jakie informacja ta powinna zawierać.

W tym roku podatnicy po raz pierwszy złożą TPR

Nowy formularz zastąpi dotychczasowe uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz posiadającymi siedzibę w rajach podatkowych (CIT-TP i PIT-TP).