Agata Kowalik

O dywidendzie słów kilka

Z końcem września upływa termin na zwołanie w spółkach zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), na którym zostanie podjęta m.in. uchwała o zatwierdzeniu (bądź nie) sprawozdania finansowego. Jeżeli w danym roku obrotowym spółka wygenerowała zysk, to nieodzownym elementem takiego zgromadzenia jest również podjęcie uchwały na co on zostanie przeznaczony.

Już niedługo kolejne zmiany dotkną księgowych

W ostatnim czasie księgowi „żyją” głównie zmianami wprowadzonymi tzw. Polskim Ładem i jego kolejnymi nowelizacjami. Tymczasem oprócz zmian podatkowych w najbliższym czasie zapowiada się również spora rewolucja związana z przepisami prawa pracy, która także będzie miała wpływ na pracę biur rachunkowych.

Przedsiębiorca nie każdej czynności dokona przez pełnomocnika

Przy wykonaniu różnego rodzaju czynności, np. przeprowadzaniu transakcji, przedsiębiorcy nierzadko potrzebują pomocy pełnomocników, czyli osób, które będą działały w ich imieniu. W ten sposób można załatwić np. sprawy urzędowe, podatkowe albo zawierać umowy.

Przedsiębiorcy jeszcze poczekają na e-doręczenia

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wprowadzająca usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej miała wejść w życie 1 lipca 2021 r. Jednak „w ostatniej chwili" sejm uchwalił ustawę nowelizującą, która przesunęła ten termin na 5 października 2021 r.

Nowe obowiązki księgowych

W najbliższym czasie wejdzie w życie wiele przepisów, nakładających nowe obowiązki m.in. na biura rachunkowe. Wśród zmian, na które księgowi powinni szczególnie zwrócić uwagę, są regulacje wynikające z nowelizacji przepisów, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Koronawirus a pracownik

Trwająca od ponad roku pandemia spowodowała daleko idące zmiany na rynku pracy. Rzeczywistość pandemiczna wymusiła wprowadzenie wielu nowych przepisów oraz rozwiązań takich, jak np. praca zdalna, zwiększając obciążenie księgowych i biur rachunkowych.

Schematy podatkowe – podsumowanie najważniejszych zmian z 2020 roku

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy Ordynacji podatkowej, dotyczące schematów podatkowych, od momentu ich uchwalenia budzą liczne kontrowersje. Regulacje te nałożyły na niektóre podmioty obowiązki związane z raportowaniem do Szefa Krajowej Administracji Skarobwej.

Kiedy kary umowne podlegają VAT

Przedsiębiorcy zawierając różnego rodzaju umowy, pragną zabezpieczyć się na wypadek nienależytego ich wykonania. Do tego celu najczęściej wykorzystywana jest instytucja kary umownej, która ponadto stanowi zabezpieczenie w sytuacji niewykonania umowy.

Zasady funkcjonowania polskiego oddziału przedsiębiorcy krajowego

Oddziały na terenie Polski mogą tworzyć zarówno przedsiębiorcy krajowi, jak i podmioty zagraniczne. Ta druga grupa może to zrobić na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koronawirus: tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Specjalny plan pomocy dla przedsiębiorców, pracowników firm, branż dotkniętych kryzysem wywołanym koronawirusem i gospodarki obejmuje pięć głównych filarów, w tym ochronę pracowników przed utratą miejsc pracy, pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, wsparcie dla służby zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego oraz filar dotyczący inwestycji publicznych.