Sebastian Sterbicki

Darowizny na walkę z Covid-19 są premiowane przez skarbówkę

Podatnik, który w ubiegłym roku przekazał określone środki na wymienione w przepisach cele związane z przeciwdziałaniem pandemii, pomniejszy o nie swój dochód i zapłaci niższy podatek.