Piotr Szeliga

Nie ma zakładu, nie ma dokumentacji cen transferowych

Działania polegające na nabyciu w Polsce, wynajmie i eksploatacji nieruchomości oraz zarządzaniu nimi, nie powodują obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych .

Fundusz inwestycyjny nie przygotuje local file

Zwolnienie z opodatkowania dochodu (przychodów) funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie pozbawia możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych.

Strategia podatkowa - zakres i elementy

Począwszy od 2021 r. podatnicy, u których przychody przekroczyły w roku poprzednim 50 mln euro rocznie, jak również podatkowe grupy kapitałowe, są zobowiązani do przygotowania oraz publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej w danym roku podatkowym.

Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

Od 1 stycznia 2021 r. do grona podatników podatku dochodowego od osób prawnych dołączyły spółki komandytowe, o ile nie zdecydowały się na odroczenie stosowania przepisów o CIT do 1 maja 2021 r.

Zarządzanie ryzykiem w ramach strategii podatkowej

Ustawodawca nakładając obowiązek przekazania informacji o stosowanej strategii podatkowej wskazał na elementy, jakie informacja ta powinna zawierać.

Ceny transferowe: Co się zmieniło w informacji TPR

Koniec roku 2020 obfitował w zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Największe z nich dotyczyły informacji o cenach transferowych przekazywanych na podstawie ustawy o PIT i CIT.

W tym roku podatnicy po raz pierwszy złożą TPR

Nowy formularz zastąpi dotychczasowe uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz posiadającymi siedzibę w rajach podatkowych (CIT-TP i PIT-TP).