Aleksander Piński

Czasami koszt można odliczyć wtedy, kiedy się to bardziej opłaca

Koniec roku się zbliża, warto aby firmy zastanowiły się, w którym momencie rozliczyć wydatki związane z działalnością. Może to dać korzyści podatkowe.

Wybierz lepszą metodę ustalania różnic kursowych

Jeszcze dziś można zmienić zasady rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych. Ma to wpływ na wysokość zobowiązania wobec fiskusa

Wybierz uproszczone zaliczki lub kredyt podatkowy

Aby odroczyć moment zapłaty podatku od osiągniętych dochodów, wystarczy wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Taką samą możliwość daje tzw. kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców

Przeniesienie siedziby firmy do Niemiec może być podatkowo nieopłacalne

Dochody firmy zarejestrowanej w Niemczech przez osobę fizyczną zamieszkałą w Polsce są co do zasady opodatkowane w naszym kraju, chyba że uzyskiwane są przez położony w Niemczech zakład. Podatkowo nie musi to być mniej korzystne niż rozliczenie w Niemczech

Czy zakładając spółkę w Stanach Zjednoczonych, można zaoszczędzić na podatku

Założenie spółki LLC w USA nie zawsze oznacza, że podatek dochodowy będzie płacony właśnie w tym kraju, a nie w Polsce. Sposób opodatkowania zależy od tego, gdzie rzeczywiście prowadzi ona swoją działalność i gdzie rezydentami są jej udziałowcy

Wypłata zysku występującemu ze spółki nie powinna być opodatkowana

Dochód wypracowany przez wspólników spółki osobowej nie powinien być podwójnie opodatkowany. Mimo to organy podatkowe często żądają podatku od zysku wypłacanego dopiero w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki

Odpisy na rekultywację mogą być kosztem

Ustawodawca dopuszcza zaliczanie do kosztów podatkowych, w formie corocznego odpisu, planowanych wydatków na tzw. rekultywację, mających charakter rezerw

Działalność można przenieść za granicę i zaoszczędzić na podatkach

Prowadzenie działalności gospodarczej np. w formie zakładu utworzonego za granicą może prowadzić do obniżenia obciążeń podatkowych

Lepiej wystąpić ze spółki osobowej, niż sprzedać w niej udziały

Zamiast sprzedawać udział w handlowej spółce osobowej, wystąp raczej z takiej spółki. Unikniesz wtedy ponownego opodatkowania wypracowanego w ramach działalności spółki zysku

Zwolnienie nie zawsze oznacza korzyści

Uzyskanie przychodów (dochodów) wolnych od podatku nie musi prowadzić do oszczędności podatkowych. Zwłaszcza gdy przedsiębiorca ma straty do rozliczenia, względnie projekty generujące straty