Jacek Obidowski

Czy warto walczyć do końca, gdy organy podatkowe wykorzystują swoją pozycję

Negatywne skutki działania organów podatkowych przekładają się na funkcjonowanie polskich firm, a w konsekwencji narażają budżet państwa na zwrot nienależnie pobranych podatków oraz wypłatę oprocentowania i odszkodowań.

Czy będzie lawina kontroli podatkowych

Przedsiębiorcy podejmujący działania w zaufaniu do wyraźnego brzmienia przepisów i wierzący, że skarbówka wykonuje czynności na ich podstawie, nie powinni być zaskakiwani ich restrykcyjną interpretacją.

Jak ulgę B+R mogą stosować firmy informatyczne

Z interpretacji fiskusa wynika, że aby prace wykonywane w branży IT dawały prawo do odliczenia podatkowego, muszą mieć charakter unikatowy, oryginalny, ukierunkowany na nowe, innowacyjne odkrycia i ustalenia.

Ulga B+R – jak skorzystać i udokumentować wydatki na badania i rozwój

Przedsiębiorca, który chce odliczyć wydatki na B+R, nie musi tworzyć odrębnych działów badawczych. Wystarczy, że wprowadzi unowocześnienia systemu, ulepsza produkt, wdraża nowe technologie czy optymalizuje istniejące procesy.

Usługi niematerialne: jak przygotować się do kontroli skarbowej

Aby nie narazić się na zakwestionowanie usług doradczych czy marketingowych przez organy, trzeba gromadzić dokumentację potwierdzającą faktyczne wykonanie i efekty świadczeń. Nie wystarczy kontrakt, faktura i zapłata.

Odliczenie wydatku w przypadku stwierdzenia fikcyjności firmy zagranicznej

Fiskus nie pozwoli odliczyć wydatku, jeśli stwierdzi fikcyjność firmy spoza Polski. Może o tym świadczyć brak zarejestrowanych przedstawicielstw bądź niezgłoszenie w rejestracji podatkowej.

Jakie dokumenty przygotować przed kontrolą podatkową

Korzystając z organizacji szkoleń trzeba zachować ich program, materiały pomocnicze, notatki i certyfikat ukończenia kursu a przy usługach informatycznych – potwierdzenie zmiany konfiguracji, konserwacji lub naprawy sprzętu.

Czy zmiany w PIT wpłyną na kontynuację amortyzacji

Od 1 stycznia ograniczone zostanie prawo do ujmowania w kosztach odpisów od składników majątku nabytych w spadku lub darowiźnie. Nie wskazano jednak jak wpłynie to na amortyzację rozpoczętą przed 2018 r.

Organy podatkowe przyjrzą się treści ekonomicznej transakcji

Brak treści ekonomicznej transakcji może świadczyć o jej sztucznym charakterze. Będzie tak, gdy działanie podatnika jest zbędne lub nieadekwatne do realizacji rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, zgodnie z jego istotą.

Korzyści podatkowe a łączenie, podziały i przekształcenia spółek

Łączenie, podziały i przekształcenia spółek mają zwykle inny cel, niż tylko korzyści podatkowe. Dlatego odpowiednio skonstruowany biznesplan lub strategia gospodarcza mogą być dowodem potwierdzającym realne postępowanie podatnika.