Tomasz Sancewicz

Spóźniona dyscyplinarka może się obronić

Zwolnienie natychmiastowe będzie zgodne z prawem, mimo że pracodawca przekroczy termin na doręczenie pracownikowi oświadczenia w tej sprawie, jeśli przekroczenie to będzie nieznaczne, a pracodawca mu nie zawinił.

Konsultacje związkowe czasem trzeba powtórzyć

Pracodawca musi ponowić indywidualne konsultacje ze związkami zawodowymi, jeżeli pracownik uzyskał ochronę stosunku pracy, zanim otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Niejasna struktura organizacyjna firmy to ryzyko dla pracodawcy

Pracownik łatwiej wykaże przed sądem, że został zwolniony niezgodnie z prawem, jeżeli pracodawca przy ustalaniu struktury organizacyjnej pominął warunki pracy panujące na poszczególnych stanowiskach.

Filmy dla dorosłych na służbowym laptopie to powód do dyscyplinarki

Pracownik, który na firmowym komputerze przechowuje nieodpowiednie lub zakazane treści (np. filmy +18 dla dorosłych), musi liczyć się ze zwolnieniem ze skutkiem natychmiastowym.

Czy za samowolny urlop grozi dyscyplinarka?

Pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie za to, że ten poszedł na urlop bez składania formalnego wniosku, jeśli w praktyce w firmie wcześniej nie wymagano takich formalności.

Ochrona związkowca nie jest absolutna

Sąd uchyli ochronę działacza związkowego przed zwolnieniem lub zmianą warunków pracy, jeżeli ten uzyskał ją tylko po to, żeby zablokować zmiany planowane przez pracodawcę.

Zwolnienia grupowe legalne mimo drobnych uchybień

Pracodawca, który nie poinformował urzędu pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego, nie musi obawiać się roszczeń pracowników o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy.

Reputacja przewoźnika nie wyłącza jego odpowiedzialności

Ochrona reputacji przedsiębiorstwa transportowego nie może polegać na przenoszeniu odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców na osobę trzecią.

Sąd Najwyższy: Premia z regulaminu również dla członka zarządu

Kodeks pracy zabrania, aby układ zbiorowy albo regulamin wynagradzania regulował wynagrodzenie zarządu. Dopuszczalna jest jednak technika tzw. odesłania do tych aktów w zakresie dodatkowych świadczeń, np. premii rocznej.

SN: Ochrona nie gwarantuje powrotu na etat

Sąd nie musi uwzględnić roszczenia o przywrócenie do pracy bezprawnie zwolnionej osoby, mimo jej ochrony, jeżeli uzna, że byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.