Tomasz Sancewicz

Regulacje wewnętrzne nie mogą zniechęcać do urlopu

Korzystanie przez pracownika z wypoczynku nie powinno pozbawiać go rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Terminowych umów nie wolno nadużywać

Pracodawca może z obiektywnych powodów pominąć limity czasowe i ilościowe dotyczące zawierania umów na czas określony. Musi to jednak służyć zaspokajaniu tymczasowych, a nie stałych potrzeb kadrowych.

Zwolnienie niepełnosprawnej osoby to ostateczność - opinia rzecznika z TSUE

Zamiast rozwiązać umowę z pracownikiem, który stał się niepełnosprawny, pracodawca powinien go przenieść na inne stanowisko, o ile nie stanowi to nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia dla firmy.

Lajk w internecie to za mało do zwolnienia

Pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownikiem tylko z tego powodu, że ten w mediach społecznościowych polubił posty innych osób.

Merytoryczna ocena pracy to nie zniewaga

Oparta na faktach negatywna ocena pracy nie narusza reputacji pracownika i nie jest zniesławieniem.

Firmowa polityka zgodności i procedura anonimowego zgłaszania naruszeń bez udziału związku zawodowego

Firmową politykę antykorupcyjną czy procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń pracodawca może wprowadzić samodzielnie. Konsultacje ze związkami zawodowymi mają charakter fakultatywny.

Ciąża to nie powód, żeby podważać umowę - wyrok ETPC

Państwo nie może dyskryminować kobiety w ciąży, która chce podjąć pracę. Ciężarnej, która ma kłopoty ze zdrowiem zaraz po podjęciu zatrudnienia, również należy się zasiłek.

Kiedy zwolnienie wchodzi w tryb grupowy

Pracodawca, który chce rozwiązać z pracownikiem umowę z powodu likwidacji stanowiska pracy, musi najpierw sprawdzić, ile osób zwolnił 30 dni wcześniej oraz ile osób zamierza zwolnić 30 dni później z tej przyczyny.

Podział zakładu pracy może doprowadzić do rozbicia umowy o pracę na kilka niepełnych etatów

Podział zakładu pracy może doprowadzić do tego, że pracownik będzie zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w kilku przedsiębiorstwach.

Przywrócenie do pracy a urlop wypoczynkowy

Pracownik, którego sąd przywrócił do pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego u dotychczasowego pracodawcy również za czas od zwolnienia do przywrócenia, chyba że pracował wtedy gdzie indziej.