Tomasz Sancewicz

Filmy dla dorosłych na służbowym laptopie to powód do dyscyplinarki

Pracownik, który na firmowym komputerze przechowuje nieodpowiednie lub zakazane treści (np. filmy +18 dla dorosłych), musi liczyć się ze zwolnieniem ze skutkiem natychmiastowym.

Czy za samowolny urlop grozi dyscyplinarka?

Pracodawca nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie za to, że ten poszedł na urlop bez składania formalnego wniosku, jeśli w praktyce w firmie wcześniej nie wymagano takich formalności.

Ochrona związkowca nie jest absolutna

Sąd uchyli ochronę działacza związkowego przed zwolnieniem lub zmianą warunków pracy, jeżeli ten uzyskał ją tylko po to, żeby zablokować zmiany planowane przez pracodawcę.

Zwolnienia grupowe legalne mimo drobnych uchybień

Pracodawca, który nie poinformował urzędu pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego, nie musi obawiać się roszczeń pracowników o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy.

Reputacja przewoźnika nie wyłącza jego odpowiedzialności

Ochrona reputacji przedsiębiorstwa transportowego nie może polegać na przenoszeniu odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców na osobę trzecią.

Sąd Najwyższy: Premia z regulaminu również dla członka zarządu

Kodeks pracy zabrania, aby układ zbiorowy albo regulamin wynagradzania regulował wynagrodzenie zarządu. Dopuszczalna jest jednak technika tzw. odesłania do tych aktów w zakresie dodatkowych świadczeń, np. premii rocznej.

SN: Ochrona nie gwarantuje powrotu na etat

Sąd nie musi uwzględnić roszczenia o przywrócenie do pracy bezprawnie zwolnionej osoby, mimo jej ochrony, jeżeli uzna, że byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przesadna kara za brak informacji o e-zwolnieniu

Pracodawca nie może rozwiązać umowy w trybie dyscyplinarnym za każdą nieprawidłowość pracownika w usprawiedliwieniu nieobecności. Zwłaszcza gdy wcześniej tolerował te błędy.

Osoby pracujące na tym samym stanowisku nie muszą zarabiać tyle samo

O tym, czy pracownicy wykonują jednakową pracę, za którą powinni otrzymywać jednakową płacę, decyduje szereg obiektywnych kryteriów i okoliczności, a nie tylko nazwa stanowiska pracy.

Wiek nie może być przeszkodą do awansu

Ustalenie w organizacji granicy wieku, po której nie można zajmować określonego stanowiska lub awansować, to dyskryminacja, niezależnie od charakteru danego stanowiska lub trybu awansu.