Olga Palczewska-Wielińska

Jak rozliczać podatki pośrednie w branży motoryzacyjnej

Firmy automotive powinny każdorazowo ustalić czy od danej transakcji muszą zapłacić akcyzę i w jakiej wysokości. Jej kwota zwiększa bowiem podstawę opodatkowania VAT.

Jak zdefiniować stałe miejsce prowadzenia działalności

Zdaniem sądów administracyjnych, do wykreowania FE konieczne jest posiadanie własnych zasobów osobowych i technicznych bądź korzystanie z cudzych przy zachowaniu kontroli nad nimi. Ostatnio fiskus zaczął przychylać się do tego stanowiska.

Jak rozliczyć VAT od WNT i importu usług

Po zmianach SLIM VAT 2 możliwe jest wykazanie w tym samym miesiącu zarówno podatku należnego, jak i naliczonego niezależnie od terminu otrzymania faktury dokumentującej zagraniczne transakcje objęte odwrotnym obciążeniem.

Kto jest uprawniony do odliczenia VAT-u przy imporcie towarów bez prawa własności do nich

Podmiot chcący odliczyć podatek zapłacony przy imporcie nie musi być właścicielem sprowadzanych wyrobów. Powinien natomiast móc wykazać ich związek z czynnościami opodatkowanymi.

Jak rozliczać VAT przy fakturowaniu zgodnie z postępem prac

W przypadku projektów obejmujących dostawy kompleksowe, transakcję należy w całości opodatkować według zasad właściwych dla świadczenia głównego.

Jaka stawka podatku na serwis z dostawą części zamiennych

Części wymieniane w ramach kompleksowej usługi naprawy nie powinny być ujmowane jako osobne pozycje na fakturze. W razie zaistnienia konieczności wykazania ich odrębnie, warto to zrobić w specyfikacji do niej, a nie w jej treści.