Mateusz Jopek

Kiedy dostawę napojów alkoholowych należy oznaczyć kodem GTU_01

Obowiązek oznaczenia w ewidencji dostaw kodem GTU_01 dotyczy wyłącznie dostaw napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia.

Kto jest podatnikiem akcyzy w przypadku ładowania pojazdów elektrycznych

Ponieważ energia jest opodatkowana na etapie dostawy pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a właścicielem stacji ładowania, więc ten nie musi płacić akcyzy sprzedając ją właścicielom pojazdów eklektycznych.

Akcyza: legalizacja wyrobów oznaczonych nieaktualnymi banderolami

Po utracie ważności znaków podatkowych u kontrahenta nie jest możliwy ich zwrot do wnioskodawcy w celu nałożenia na nie legalizacyjnych znaków akcyzy.

Jak rozliczyć zwolnienie z akcyzy dla zielonej energii

Jeżeli podmiot postąpi zgodnie z komunikatem resortu finansów, to od prądu wytworzonego z odnawialnych źródeł, od którego w 2018 r. zapłacił podatek akcyzowy według stawki 20 zł/ 1 MWh, dziś może potrącić jedynie 5 zł/ 1 MWh.

Akcyza: Stosowanie e-DD nie będzie obowiązkowe jeszcze przez rok

Podmiot, który na terytorium kraju przemieszcza wyroby objęte zwolnieniem z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką tego podatku, może nadal stosować papierowy dokument dostawy zamiast obligatoryjnego elektronicznego monitoringu.

Nowe prawo 2019: zmienia się katalog towarów podlegających monitorowaniu przewozu

Od 1 stycznia 2019 r. przemieszczanie szerokiej gamy produktów chemicznych i preparatów przemysłu chemicznego nie będzie już musiało być rejestrowane w SENT.

Pakiet przewozowy narzędziem zwalczania szarej strefy

Od 18 kwietnia 2017 roku na część przedsiębiorców mocą ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nałożone zostały dodatkowe obowiązki administracyjne związane z monitorowaniem przewozu niektórych towarów.