Mariusz Pigulski

Koszty nauki na liście płac

Firma musi odpowiednio rozliczać świadczenia przyznane pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Zażądanie proporcjonalnego zwrotu poniesionych nakładów wymaga zaś odpowiednich przeliczeń.

ZFŚS: czas na drugą ratę odpisów socjalnych

Opóźnienie w przelaniu kolejnej transzy środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie wiąże się z obowiązkiem doliczenia odsetek. Pracodawca naraża się jednak na grzywnę do 5000 zł.

Ryczałt nie wystarczy do rozliczenia prywatnych jazd

Zryczałtowany przychód naliczany za korzystanie po godzinach ze służbowego samochodu nie obejmie wartości zafundowanego pracownikowi paliwa. Do tej kwestii warto się odnieść w wewnętrznych aktach normatywnych lub umowie powierzenia pojazdu.

Jak zmiany w pracy spowodowane przez COVID wpływają na wynagrodzenia urlopowe

Zredukowanie wymiaru etatu czy wprowadzenie przestoju na mocy przepisów antykryzysowych wymusza przeliczenie podstawy wynagrodzenia urlopowego. Tak samo jest w przypadku czasowego zawieszenia wypłacania określonego składnika pensji.

Liczenie wynagrodzenia urlopowego - na co trzeba uważać

Szerokie spektrum przypadków do rozstrzygnięcia sprawia, że proces kalkulowania wynagrodzenia urlopowego bywa skomplikowany i nastręcza wielu trudności. Niesie to za sobą duże ryzyko popełnienia błędu.

Czy nieobecność spowodowana urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim może pozbawić trzynastej pensji

Warunek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy, aby nabyć prawo do wynagrodzenia rocznego, nie obowiązuje m.in., gdy nieobecność pracownika wynikała z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku

Kwota wolna od potrąceń zmienia się w zależności od wymiaru etatu pracownika, wysokości przysługujących mu kosztów uzyskania przychodu, uczestnictwa w PPK, a także prawa do „zerowego PIT". Znaczenie może mieć również sytuacja materialna związana z epidemią.

Zasiłki obniżone przez COVID-19 trzeba przeliczyć i wyrównać

Na wniosek pracownika, który otrzymał zasiłek naliczony od wynagrodzenia obniżonego w związku ze zmniejszeniem etatu na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, trzeba mu to świadczenie ustalić na nowo i wypłacić wyrównanie.

Paliwo w przychodzie za jazdy prywatne - interpretacja podatkowa

Fiskus uznał, że przychód w postaci ryczałtu przypisywanego pracownikom za prywatne użytkowanie aut służbowych obejmuje także wartość paliwa finansowanego przez zakład pracy. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną.

Zmniejszenie wynagrodzenia z powodu koronawirusa - co z pensją za urlop wypoczynkowy

Zmniejszenie pracownikowi wynagrodzenia z powodu koronawirusa oznacza, że pensja za urlop wypoczynkowy też będzie niższa. Podstawę urlopową trzeba bowiem obliczać z uwzględnieniem tej zmiany.