Marta Rogocz

Nawet ciąża czy rodzicielstwo nie gwarantują możliwości pracy zdalnej

Pracownicy uprzywilejowani mogą domagać się wykonywania pracy z domu. Jednak pracodawca może odmówić zgody, jeżeli sprzeciwia się temu organizacja pracy lub rodzaj obowiązków podwładnego.

Ochrona związkowca nie jest absolutna

Jednym z przywilejów działaczy związkowych jest wzmocniona ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Może się jej jednak pozbawić sam zainteresowany własnym zachowaniem.

Delegacja zdalnego pracownika nie zawsze jest podróżą służbową

Praca zdalna jest już naszą codziennością, jednak pewne jej aspekty nadal pozostają niejasne. W szczególności chodzi o zasady przemieszczania się, rozliczania czasu podróży i świadczeń należnych pracownikowi z tego tytułu.

24 dni home office na wniosek w 2023 r.

Kodeksowy wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie może zostać podwyższony. Ale obowiązuje już w tym roku, choć zmiany przepisów weszły od kwietnia.

Przez brak prądu powrót z home office do biura

Awaria sieci nie zwalnia pracownika zdalnego z wykonywania obowiązków. Jeśli wszystkie wymagają dostępu do prądu i sieci, a nie da się go zapewnić inaczej, pracodawca może odwołać polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Nadmierna ochrona umów terminowych

Prawo unijne nie nakazuje polskiemu ustawodawcy uzasadniania wypowiedzenia angażu zawartego na czas określony ani konsultowania rozstania ze związkami zawodowymi. Mimo to krajowa ustawa ma to przewidywać.

Szef może zwolnić pracownika, któremu nie może ufać

Utrata zaufania jest obecnie jednym z najpopularniejszych powodów rozwiązania umowy. Termin ten pozostaje jednak niezdefiniowany. To przysparza kłopotów w razie zakwestionowania wypowiedzenia przez pracownika.

Umowy na okres próbny dziś i jutro

Zasadą jest, że z jednym pracownikiem wolno zawrzeć jedną umowę na okres próbny. Od tej reguły istnieją obecnie dwa wyjątki, ale jeden z nich niedługo może przestać być aktualny.

Trudne powroty po macierzyńskim

Jeśli szef nie ma możliwości dopuścić rodzica wracającego z urlopu do pracy na starym stanowisku, powinien mu zaoferować posadę równorzędną lub odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym. Ale i to nie zawsze jest możliwe.

Praca zdalna: ryzyka home office pod palmami

Praca zdalna to niewątpliwie duża wygoda, która gwarantuje pracownikom elastyczność i mobilność. Dla firm może się jednak wiązać z praktycznymi problemami – szczególnie, jeśli jest świadczona poza granicami kraju.