Marta Rogocz

Przez brak prądu powrót z home office do biura

Awaria sieci nie zwalnia pracownika zdalnego z wykonywania obowiązków. Jeśli wszystkie wymagają dostępu do prądu i sieci, a nie da się go zapewnić inaczej, pracodawca może odwołać polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Nadmierna ochrona umów terminowych

Prawo unijne nie nakazuje polskiemu ustawodawcy uzasadniania wypowiedzenia angażu zawartego na czas określony ani konsultowania rozstania ze związkami zawodowymi. Mimo to krajowa ustawa ma to przewidywać.

Szef może zwolnić pracownika, któremu nie może ufać

Utrata zaufania jest obecnie jednym z najpopularniejszych powodów rozwiązania umowy. Termin ten pozostaje jednak niezdefiniowany. To przysparza kłopotów w razie zakwestionowania wypowiedzenia przez pracownika.

Umowy na okres próbny dziś i jutro

Zasadą jest, że z jednym pracownikiem wolno zawrzeć jedną umowę na okres próbny. Od tej reguły istnieją obecnie dwa wyjątki, ale jeden z nich niedługo może przestać być aktualny.

Trudne powroty po macierzyńskim

Jeśli szef nie ma możliwości dopuścić rodzica wracającego z urlopu do pracy na starym stanowisku, powinien mu zaoferować posadę równorzędną lub odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym. Ale i to nie zawsze jest możliwe.

Praca zdalna: ryzyka home office pod palmami

Praca zdalna to niewątpliwie duża wygoda, która gwarantuje pracownikom elastyczność i mobilność. Dla firm może się jednak wiązać z praktycznymi problemami – szczególnie, jeśli jest świadczona poza granicami kraju.

Koniec ochrony przedemerytalnej nie uzasadnia zwolnienia

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę osobie, której zakończył się okres ochrony przedemerytalnej, jeżeli to uzasadni. Przyczyną rozwiązania umowy nie może być jednak sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego czy zaprzestania podlegania ochronie.

Dokumentacja pracownicza - zmiany w formalnościach

Od początku roku zmianie uległ nie tylko czas gromadzenia dokumentacji pracowniczej, ale również jej zakres. Firmowe archiwa mogą się znacznie rozrosnąć, zamiast maleć.

RODO: oznaczenie monitorowanych pomieszczeń i urządzeń przez pracodawcę

Co do zasady pracodawca powinien odpowiednio oznaczyć zarówno każde monitorowane pomieszczenie, jak też urządzenie. W niektórych przypadkach uzasadnione może być jednak odstąpienie od tego obowiązku.

Zakaz handlu w niedzielę w 2019 roku - zmiany dla pracodawców

Wraz z początkiem 2019 r. obowiązujący obecnie zakaz handlu zostanie rozszerzony na kolejne, dotychczas robocze niedziele. To sygnał dla pracodawców, żeby zweryfikować potrzeby kadrowe, co może prowadzić do zredukowania niektórych etatów.