Marta Rogocz

Praca zdalna: ryzyka home office pod palmami

Praca zdalna to niewątpliwie duża wygoda, która gwarantuje pracownikom elastyczność i mobilność. Dla firm może się jednak wiązać z praktycznymi problemami – szczególnie, jeśli jest świadczona poza granicami kraju.

Koniec ochrony przedemerytalnej nie uzasadnia zwolnienia

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę osobie, której zakończył się okres ochrony przedemerytalnej, jeżeli to uzasadni. Przyczyną rozwiązania umowy nie może być jednak sam fakt osiągnięcia wieku emerytalnego czy zaprzestania podlegania ochronie.

Dokumentacja pracownicza - zmiany w formalnościach

Od początku roku zmianie uległ nie tylko czas gromadzenia dokumentacji pracowniczej, ale również jej zakres. Firmowe archiwa mogą się znacznie rozrosnąć, zamiast maleć.

RODO: oznaczenie monitorowanych pomieszczeń i urządzeń przez pracodawcę

Co do zasady pracodawca powinien odpowiednio oznaczyć zarówno każde monitorowane pomieszczenie, jak też urządzenie. W niektórych przypadkach uzasadnione może być jednak odstąpienie od tego obowiązku.

Zakaz handlu w niedzielę w 2019 roku - zmiany dla pracodawców

Wraz z początkiem 2019 r. obowiązujący obecnie zakaz handlu zostanie rozszerzony na kolejne, dotychczas robocze niedziele. To sygnał dla pracodawców, żeby zweryfikować potrzeby kadrowe, co może prowadzić do zredukowania niektórych etatów.

Związki zawodowe: Przedstawiciele pracowników – doraźnie czy na stałe

Przy braku związków zawodowych, pracodawca musi współdziałać w wielu sprawach dotyczących pracowników z ich przedstawicielami. W praktyce możliwe jest funkcjonowanie różnych standardów.

Zatrudnienie dziecka wymaga więcej zgód

Osoba, która nie skończyła 15 lat, może pracować tylko w czterech branżach. Potrzebuje jednak do tego zgody rodzica i inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.