Szymon Chyra

Instrumenty uszczelniające CIT – ocena rozwiązań wynikających z Polskiego Ładu

Polski Ład jest największą zmianą w zakresie polskiego systemu podatkowego od wielu lat. Od samego początku jego założenia wzbudzają kontrowersje.

Krajowy System e-Faktur – założenia i potencjalne korzyści

Dotychczas tylko 3 kraje Unii Europejskiej wprowadziły do swojego systemu podatkowego faktury ustrukturyzowane. W 2017 r. rozwiązanie wdrożono we Włoszech, a rok później w Hiszpanii i w Portugalii. W 2022 r. Polska dołączyła do tego grona.

Podatek od nieruchomości a przedsiębiorcy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Sam fakt posiadania gruntów, budynków lub budowli przez przedsiębiorcę nie może automatycznie przesądzać o ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na potrzeby podatku od nieruchomości.

Umorzenie dobrowolne udziałów w spółkach kapitałowych - co z CIT

Do przepisów wkradł się błąd, a przychód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów/akcji powinien być rozpoznawany przez podatnika na zasadach ogólnych. Potwierdzają to wyroki sądów administracyjnych.