Szymon Chyra

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie, a obowiązki akcyzowe i koncesyjne

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zabezpieczenie dostaw energii na wypadek przerw w dostawie oraz w związku z niepewną sytuacją na rynku energetycznym.

CBAM czyli rewolucja w imporcie wybranych towarów na obszar celny Unii Europejskiej

10 maja 2023 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie nr 2023/956 ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. U. UE. L. z 2023 r. Nr 130, str. 52) – dalej: Rozporządzenie CBAM. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2023 r., dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Instrumenty uszczelniające CIT – ocena rozwiązań wynikających z Polskiego Ładu

Polski Ład jest największą zmianą w zakresie polskiego systemu podatkowego od wielu lat. Od samego początku jego założenia wzbudzają kontrowersje.

Krajowy System e-Faktur – założenia i potencjalne korzyści

Dotychczas tylko 3 kraje Unii Europejskiej wprowadziły do swojego systemu podatkowego faktury ustrukturyzowane. W 2017 r. rozwiązanie wdrożono we Włoszech, a rok później w Hiszpanii i w Portugalii. W 2022 r. Polska dołączyła do tego grona.

Podatek od nieruchomości a przedsiębiorcy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Sam fakt posiadania gruntów, budynków lub budowli przez przedsiębiorcę nie może automatycznie przesądzać o ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na potrzeby podatku od nieruchomości.

Umorzenie dobrowolne udziałów w spółkach kapitałowych - co z CIT

Do przepisów wkradł się błąd, a przychód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów/akcji powinien być rozpoznawany przez podatnika na zasadach ogólnych. Potwierdzają to wyroki sądów administracyjnych.