Agnieszka Lis

Elektroniczne postępowanie upominawcze. Jak stosować nowe przepisy w praktyce?

Jeśli brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie i powinien je umorzyć w każdym przypadku, gdy wydanie nakazu zapłaty jest niemożliwie.