Marek Skolimowski

Czy uchwalenie konstytucji przyspieszyło upadek Rzeczypospolitej?

Kilka pokoleń Polaków szczyci się – i słusznie – tym, że polska konstytucja uchwalona w końcu XVIII wieku była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie – po konstytucji amerykańskiej, zresztą do dziś obowiązującej (z 27 poprawkami).

Marek Skolimowski: Niezawiniona bolesna rola

O użyciu armii przez władze komunistyczne w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu - pisze były wojskowy.

Powstanie Warszawskie

2 października 1944 roku, o godzinie 21, w Ożarowie Mazowieckim, z upoważnienia Dowódcy AK - gen. dyw. Tadeusza Komorowskiego – „Bora,” oficer Komendy Głównej AK płk dypl. Kazimierz Iranek–Osmecki podpisał z dowódcą sił niemieckich w Warszawie, SS – Obergruppenfuhrerem i gen. mjr. policji Erichem von dem Bach-Zelewskim układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Marek Skolimowski: Czy uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku przyspieszyło upadek Rzeczpospolitej?

Kilka pokoleń Polaków szczyci się - i słusznie - iż polska Konstytucja uchwalona w końcu XVIII wieku była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie, po konstytucji amerykańskiej, zresztą do dziś obowiązującej (z 27 poprawkami).

Rocznica napaści ZSRR na Polskę: Cios nożem w plecy

17 września 1939 roku Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, wykonując zobowiązania zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego w Moskwie trzy tygodnie wcześniej, przekroczyła wschodnią granicę Rzeczpospolitej, która od 1 września prowadziła zażarty bój z agresorem niemieckim.

Co stało się z Piotrem Wysockim po upadku powstania listopadowego?

Nazwisko Piotra Wysockiego jest nierozerwalnie związane z powstaniem listopadowym, a właściwie z jego rozpoczęciem 29 listopada 1830 roku. Będąc jedynie podporucznikiem, instruktorem musztry w Szkole Podchorążych Piechoty wojsk Królestwa Polskiego, nie mógł stanąć na czele wielkiego zrywu narodowego. Ale to jego wystąpienie stało się iskrą inicjującą wybuch Powstania - jedynego w dziejach Polski porozbiorowej w XIX wieku, które miało dużą szanse powodzenia. Przedstawił to bardzo sugestywnie wybitny polski historyk Jerzy Łojek, w pracy „Szanse Powstania Listopadowego”.

63 dni walk w stolicy: Jaki był sens Powstania Warszawskiego?

O godzinie 21, 2 października 1944 roku w Ożarowie Mazowieckim, z upoważnienia Dowódcy AK, gen. dyw. Tadeusza Komorowskiego „Bora” oficer Komendy Głównej AK, płk dypl. Kazimierz Iranek–Osmecki, podpisał z dowódcą sił niemieckich w Warszawie, SS–Obergruppenfuhrerem i gen. mjr. policji Erichem von dem Bach-Zelewskim układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Bitwa pod Wiedniem: Czy Sobieski popełnił błąd ratując Austrię?

Wiosną 1683 roku wojska tureckie rozpoczęły wielką ofensywę, której celem było zajęcie Austrii i stolicy monarchii Habsburgów – Wiednia. Cesarz Leopold I zwrócił się o pomoc do państw Rzeszy, a także do króla Jana III Sobieskiego, opromienionego sławą zwycięskiego wodza w licznych wojnach Rzeczpospolitej z Turcją i jej wasalem – Tatarami. W 1673 roku, jeszcze jako hetman, Sobieski odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem, co wkrótce przesądziło o jego wyborze na króla Polski.

Bitwa Warszawska: Polacy w roli Karola Młota

Wojna 1920 roku toczyła się w dramatycznych okolicznościach. Konflikt polsko-bolszewicki miał obok militarnych także i polityczne źródła, wynikające z imperialnych dążeń komunistycznych przywódców Lenina i Trockiego. Dla marszałka Piłsudskiego Rosja bolszewicka pozostała w swej polityce spadkobiercą caratu.

Operacja "Walkiria": Jak Niemcy chcieli obalić Hitlera

Przypadająca 20 lipca kolejna rocznica nieudanego zamachu na Hitlera z 1944 roku skłania, jak zawsze, do refleksji. Dla współczesnego społeczeństwa niemieckiego stanowi powód do dumy i ma świadczyć o tym, że nie wszyscy obywatele III Rzeszy dali się uwieść dyktatorowi i nie wszyscy godzili się na jego zbrodniczą politykę