Michał Samborski

Darowizna dla podmiotu z Ukrainy z zerową stawką VAT

Nieodpłatna dostawa połączona z wywozem poza UE może stanowić eksport, do którego zasadniczo stosuje się stawkę zero proc. Oznacza to podobne korzyści do tych przewidzianych w specjalnych regulacjach wydanych w związku z wojną.

Przy WSTO da się korzystać z uproszczeń

Dzięki procedurze OSS nie trzeba się rejestrować jako podatnik VAT w krajach UE do których trafiają towary. Nie wyłącza to jednak obowiązków formalnych w państwie (lub państwach), z których następuje wysyłka.

Kiedy można obyć się bez kasy fiskalnej

Przepisy regulujące obowiązek stosowania kas fiskalnych są złożone. Ogólną zasadą jest, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności powinna być ewidencjonowana za ich pomocą. Jest w tym względzie jednak szereg zwolnień, a także wyłączeń.

Dostawa towaru importowanego a VAT

Zasadą jest, że z punktu widzenia opodatkowania VAT dostawę uznaje się za wykonaną w państwie rozpoczęcie wysyłki. Istotny wyjątek przewidziano dla towarów importowanych.

Nie zawsze trzeba wydawać paragon

Zasadą jest, że sprzedaż powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej, a nabywca ma otrzymać paragon. Istnieje jednak wiele zwolnień z tego obowiązku.

VAT: rozliczenie najmu zależy od terminu płatności - wyrok NSA

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalenie terminu uiszczenia zaliczki za najem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tej dacie.

Import jest zwolniony z VAT, gdy towar trafia dalej do UE w ramach WDT

Sprowadzenie towaru spoza Unii z zasady powoduje konieczność zapłaty, oprócz należności celnych, także podatku od towarów i usług. Warto jednak zwrócić uwagę na szczególny przypadek, gdy nie trzeba go płacić.

Voucher na usługi jest bonem różnego przeznaczenia

Jeżeli nie został określony podmiot, który może realizować kupon na usługę, to miejscem świadczenia może być albo Polska (czynność wykonana na rzecz konsumentów lub krajowych firm), albo inne państwo (gdy nabywcą jest podatnik z zagranicy).

VAT: jak ująć faktury korygujące in plus

Zwiększenie należności za towar lub usługę wymaga korekty podstawy opodatkowania i należnego podatku. Problemem praktycznym może być to, kiedy (w rozliczeniu za jaki okres) należy je wykazać.

WDT: 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany w prawie UE

Regulacje UE nie wprowadzą od 1 stycznia 2020 r. dodatkowych rygorów dla polskich firm w zakresie dowodów na przemieszczenie towaru, wymaganych dla zastosowania stawki zero proc. VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy.