Michał Samborski

Nabycie budynku z mieszkaniami to kłopot z odliczeniem VAT

Jeśli nabywca zamierza wykorzystywać nieruchomość do czynności opodatkowanych VAT, to zasadniczo ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu. Sprawa się komplikuje, gdy w momencie nabycia obiekt jest wykorzystywany w działalności zwolnionej.

Samofakturowanie a obligatoryjny KSeF

Samofakturowanie polega na tym, że nabywający towary lub usługi wystawia faktury w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Warto zwrócić uwagę, jak będzie ono wyglądać po wprowadzeniu obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej. czyli tzw. e-faktury.

Darowizna dla podmiotu z Ukrainy z zerową stawką VAT

Nieodpłatna dostawa połączona z wywozem poza UE może stanowić eksport, do którego zasadniczo stosuje się stawkę zero proc. Oznacza to podobne korzyści do tych przewidzianych w specjalnych regulacjach wydanych w związku z wojną.

Przy WSTO da się korzystać z uproszczeń

Dzięki procedurze OSS nie trzeba się rejestrować jako podatnik VAT w krajach UE do których trafiają towary. Nie wyłącza to jednak obowiązków formalnych w państwie (lub państwach), z których następuje wysyłka.

Kiedy można obyć się bez kasy fiskalnej

Przepisy regulujące obowiązek stosowania kas fiskalnych są złożone. Ogólną zasadą jest, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności powinna być ewidencjonowana za ich pomocą. Jest w tym względzie jednak szereg zwolnień, a także wyłączeń.

Dostawa towaru importowanego a VAT

Zasadą jest, że z punktu widzenia opodatkowania VAT dostawę uznaje się za wykonaną w państwie rozpoczęcie wysyłki. Istotny wyjątek przewidziano dla towarów importowanych.

Nie zawsze trzeba wydawać paragon

Zasadą jest, że sprzedaż powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej, a nabywca ma otrzymać paragon. Istnieje jednak wiele zwolnień z tego obowiązku.

VAT: rozliczenie najmu zależy od terminu płatności - wyrok NSA

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalenie terminu uiszczenia zaliczki za najem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tej dacie.

Import jest zwolniony z VAT, gdy towar trafia dalej do UE w ramach WDT

Sprowadzenie towaru spoza Unii z zasady powoduje konieczność zapłaty, oprócz należności celnych, także podatku od towarów i usług. Warto jednak zwrócić uwagę na szczególny przypadek, gdy nie trzeba go płacić.

Voucher na usługi jest bonem różnego przeznaczenia

Jeżeli nie został określony podmiot, który może realizować kupon na usługę, to miejscem świadczenia może być albo Polska (czynność wykonana na rzecz konsumentów lub krajowych firm), albo inne państwo (gdy nabywcą jest podatnik z zagranicy).