Sandra Kowalska

Wpływ sprzedaży za symboliczną złotówkę na ustalenie podstawy opodatkowania VAT

Sprzedaż towarów i usług za symboliczną złotówkę ma istotny wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania VAT. W przypadku promocyjnych cen, cena faktycznie zapłacona przez klientów pomniejszana jest o kwotę VAT należnego.

Uzgodnienie warunków korekty podatnik może uwzględnić w umowie z klientem

Umowę zawierającą uzgodnienie dotyczące warunków korekty in minus należy uznać za dokumentację, o której mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. W konsekwencji zawarcia takiej umowy podatnik ma prawo do uwzględnienia korekty in minus w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Miejsce opodatkowania kompleksowego świadczenia montażu paneli fotowoltaicznych

Dostawa paneli fotowoltaicznych składająca się z montażu oraz przeszkolenia klienta to kompleksowe świadczenie usług, opodatkowane na gruncie VAT w miejscu położenia nieruchomości.

Milczące potwierdzenie dopuszczalne również przy samofakturowaniu

Nabywca może korzystać z tzw. procedury self-billing z zastosowaniem milczącego akceptu jako formy zatwierdzania faktur.

Telemedycyna zwolniona z opodatkowania VAT

Usługi medyczne wykonywane online, mieszczą się w pojęciu opieki medycznej i jako służące poprawie i ratowaniu zdrowia i świadczone przez podmiot leczniczy w ramach prowadzonej działalności leczniczej korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Przemieszczenie towarów własnych w UE - interpretacja podatkowa

Obowiązek podatkowy z tytułu przemieszczenia towarów niepodlegających sprzedaży z państwa członkowskiego do Polski powstaje w momencie wystawienia dokumentu potwierdzającego takie przemieszczenie.