Monika Aniszewska

Zmiana reguł home office nie może czekać na koniec pandemii

Pracodawcy powinni zaplanować, jak dostosować się do nowych przepisów o pracy zdalnej. Po ich wejściu w życie praca wykonywana poza siedzibą firmy na obecnych zasadach nie będzie spełniać nowych wymogów pracy zdalnej, co może grozić karami.

Czy odmowa udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawcy mają coraz większe uprawnienia służące do ochrony załogi przed zakażeniem koronawirusem. W tym zakresie mogą coraz bardziej ingerować w sferę prywatną pracowników.

Zmiana organizacji pracy ułatwi przetrwanie

Przepisy nie ustanawiają bezwzględnego obowiązku ustalania sztywnych grafików. Szef może sięgnąć po jedną z wielu alternatyw.

Pracownika można wypożyczyć - leasing i outsourcing pracowniczy

Prowadzenie biznesu w dobie pandemii wymaga elastyczności. Przedsiębiorcy poszukujący swobodnych rozwiązań mogą rozważyć współpracę z agencją pracy tymczasowej oraz leasing i outsourcing pracowników.

Coraz trudniej odróżnić zleceniobiorcę od pracownika

Atrakcyjność umów zlecenia wynika głównie z elastycznych zasad współpracy. Zleceniobiorcy zyskują jednak kolejne przywileje dotychczas zarezerwowane dla pracowników.

Współpraca dotycząca produktu nieseryjnego, czyli umowa o dzieło

Elastyczne zasady współpracy i brak oskładkowania zachęcają do zawierania umów o dzieło. Wraz z pojawieniem się obowiązku ich rejestracji, warto się jednak upewnić, kiedy ZUS nie może skutecznie podważyć takiego kontraktu.

Koronawirus: warto rozważyć samozatrudnienie

Szukając źródła dochodu w dobie pandemii warto rozważyć samozatrudnienie. Elastyczność, brak hierarchii służbowej oraz ulgi finansowe to tylko część korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Koronawirus - tarcza antykryzysowa 4.0: dopłaty do pensji dłużej niż planowano

Tarcza 4.0 nie określa, do kiedy można korzystać z nowej formy dofinansowań do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Urlopy wypoczynkowe w czasie pandemii koronowirusa nie zawsze zgodnie z planem

Efekty epidemii mogą być powodem nietrzymania się przez szefa ustalonych terminów wypoczynku. Zmniejszony na mocy tarczy etat może ponadto skutkować niższym wymiarem urlopu w 2020 r.

Były pracownik nie jest bezkarny

Rozwiązanie umowy o pracę nie wstrzymuje odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika. Jej zakres zależy od tego, czy wyrządził on szkody umyślnie i ile ich było.