Martyna Dziedzic

Pat związkowy nie powinien zagrażać firmowym regulacjom

Jeżeli w zakładzie działa więcej organizacji związkowych, przy braku porozumienia co do treści regulaminu pracy pracodawca może decydować samodzielnie. Sprawa nie jest jednoznaczna, gdy w firmie jest tylko jeden związek zawodowy.

Dyscyplinarka za fałszywe wyjaśnienia pracownika ws. okoliczności wypadku

Gdy zeznania pracownika dotyczące okoliczności wypadku okażą się fałszywe, grozi mu nawet natychmiastowe zwolnienie. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy występuje on w roli poszkodowanego, jak i świadka.

Pandemia koronawirusa nie wymusza tolerowania nadużywania zwolnień lekarskich

W czasie epidemii koronawirusa pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich. Rozwiązanie umowy o pracę z tego powodu jest możliwe, ale pracodawca musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Wypadek pracownika w domu: wiara na słowo nie wystarczy

Na oględziny miejsca wypadku, którym jest mieszkanie pracownika, musi on wyrazić zgodę. Jeżeli jednak odmówi, może to skutkować nieuznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy.

Praca zdalna - czy pracownik może odmówić

Pracownik może odmówić pracy zdalnej, gdy do jej świadczenia nie ma warunków. Pracodawca nie może zweryfikować jego prawdomówności.

Wakacje po długiej chorobie bez kontroli zdrowia

Urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku. Nie ma powodu, aby uznać, że do jego udzielenia niezbędne są badania potwierdzające zdolność do pracy.

Przy zmianie etatu obowiązuje fikcja w rozliczeniach czasu pracy

Rozliczając czas pracy pracowników, którym w trakcie okresu rozliczeniowego zmienił się wymiar czasu pracy, należy przyjąć fikcję, że okres rozliczeniowy kończy się w momencie zmiany etatu.

Koronawirus: tarcza nie ułatwia życia pracodawcom

Już po pierwszych dniach obowiązywania przepisów specustawy okazało się, że nie jest ona realną pomocą. Sposób sformułowania przepisów dotyczących wsparcia powoduje trudności z uzyskaniem dofinansowania.

BHP: szkolenia zdalne raczej niewskazane

Postanowienia tarczy antykryzysowej nie regulują kwestii szkoleń z zakresu bhp. GIP dopuszcza możliwość przeprowadzania ich zdalnie, ale dla pracodawcy jest to ryzykowne rozwiązanie.

Koronawirus: dłuższy okres rozliczeniowy ograniczy braki kadrowe po pandemii

Wydłużając okres rozliczeniowy nawet do roku, pracodawca może tak rozłożyć pracę, aby zmaksymalizować siłę roboczą po kryzysie. Oszczędzi w ten sposób na kosztach płac.