Katarzyna Kulesza

Tworzenie firmowych punktów szczepień musi być zgodne z wytycznymi RODO

Na etapie zliczania chętnych do szczepienia w firmie pracodawca nie powinien wykraczać poza zebranie imion i nazwisk zatrudnionych i współpracowników oraz liczby członków ich rodzin. Nie musi natomiast zbierać oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie ich danych.

Jeśli izolacja, to nie praca zdalna

Znowelizowane przepisy wyraźnie wskazują, że praca zdalna jest dopuszczalna w czasie kwarantanny. Umożliwienie świadczenia pracy z domu osobom objętym izolacją odbywa się na ryzyko pracodawcy.

Koronawirus: Nowe przepisy to remedium na zasiłki obniżone przez Covid-19

Pracownicy, którzy przez obniżenie etatów na mocy ustawy covidowej stracili na wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego, mają prawo do ich wyrównania. Pracodawca lub ZUS będzie jednak działał tylko na wniosek.

Koronawirus: mierzenie temperatury pracownikom tylko po decyzji inspekcji sanitarnej

Jedynym sposobem, aby móc obecnie mierzyć temperaturę ciała pracowników bez zarzutu naruszania ochrony ich danych osobowych, jest nakładająca taki obowiązek decyzja GIS. Jednak nie każdy pracodawca może liczyć na jej wydanie.