Kazimierz Jasiński

Król Karol I Stuart kontra Oliver Cromwell

To za sprawą konfliktu tych dwóch mężczyzn załamała się ostatecznie angielska monarchia absolutna i rozpoczęła się pierwsza w dziejach rewolucja burżuazyjna.

Kryzys rodzi postęp

Epidemie były zawsze traktowane jako kara za grzechy. W rzeczywistości bywały stymulantem postępu i lepszego zrozumienia otaczającego nas świata.

Albert Schweitzer. W służbie piękna i pokoju

Uważał się przede wszystkim za chrześcijanina. A to w jego rozumieniu oznaczało konieczność nieustannego niesienia pomocy słabszym, biedniejszym i błądzącym.

Chicagowska wojna gangów

W latach 20. XX wieku Chicago stało się niekwestionowaną stolicą gangsteryzmu. Paradoksalnie miasto swój niebywały rozkwit ekonomiczny zawdzięczało dwóm konkurującym ze sobą gangom.

Śmierć przychodzi przy kolacji. Historia trucicieli

Historia trucicieli sięga niepamiętnych czasów. Ludzie zbierający zioła zorientowali się, że można nimi leczyć, ale też zabijać. Z tego powodu na przestrzeni stuleci zawody zielarza, medyka i truciciela były niemal tożsame. Skuteczne użycie trucizny nieraz zmieniało bieg historii.

Wielcy rywale: Otto von Bismarck kontra Ludwik II Wittelsbach

Rywalizacja Ottona von Bismarcka i Ludwika ll Wittelsbacha przypada na drugą połowę XIX wieku i zasadza się na kwestii zjednoczenia królestw Bawarii i Prus oraz księstw niemieckich w jeden państwowy organizm nazwany ll Rzeszą Niemiecką.

Isaac Newton kontra Robert Hooke

W drugiej połowie XVII wieku Europa Zachodnia wkraczała w epokę Oświecenia. W Anglii po wojnie domowej i poskromieniu purytanów nastąpił okres, w którym nauka wysuwała się na plan pierwszy. Pełnym blaskiem zajaśniały dwa nazwiska rywalizujących ze sobą naukowców – Roberta Hooke'a i Isaaca Newtona.

Ferdynand Magellan, człowiek, który pierwszy opłynął świat

501 lat temu flotylla okrętów dowodzonych przez portugalskiego żeglarza Ferdynanda Magellana rozpoczęła wyprawę, która dowiodła, że Ziemia naprawdę jest okrągła.

William Randolph Hearst i Joseph Pulitzer. Jak powstała żółta prasa

Rywalizacja dwóch amerykańskich magnatów prasowych – Williama Randolpha Hearsta i Josepha Pulitzera – ukształtowała prasę i dziennikarstwo na przełomie XIX i XX wieku. Im zawdzięczamy wszechobecne w mediach współczesnych „żółte dziennikarstwo” celujące w sensacjonalizmie.

Jak pokonano polio? Dzięki naukowej rywalizacji

W połowie XX wieku walkę z chorobą wywołaną przez poliowirus podjęło dwóch amerykańskich lekarzy. To dzięki ich naukowej rywalizacji udało się pokonać groźną chorobę. Byli to Albert Bruce Sabin i Jonas Edward Salk.