Paweł Mróz

Dostawa energii poza systemem elektroenergetycznym jest opodatkowana

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, który dostarcza energię elektryczną za pośrednictwem tych stacji na rzecz zagranicznych dostawców usług ładowania, musi zapłacić podatek w Polsce.

Usługi szkoleniowe dofinansowane ze środków publicznych na podniesienie kwalifikacji pracowników są zwolnione z podatku VAT

Podmiot, który świadczy dofinansowane w 95 proc. ze środków publicznych usługi mające na celu podniesienie kwalifikacji i wiedzy merytorycznej pracowników swojego kontrahenta, nie zapłaci z tego tytułu podatku od towarów i usług.

Nie zawsze usługi prawne są opodatkowane VAT - interpretacja podatkowa

Adwokat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia pomocy prawnej w ramach umowy zlecenia zawartej z fundacją.

Czym jest, a czym nie jest pieniądz elektroniczny

W ostatnim czasie o technologii blockchain mówi się coraz więcej. Środowisko branży FinTech pozytywnie zareagowało na komunikat Komisji Nadzoru Finansowego informujący o przyznaniu zezwolenia polskiej spółce Billon Solutions na prowadzenie działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Zwolnienie z VAT: doradztwo na rzecz funduszy to nie zarządzanie nimi

Usługi prawne świadczone na rzecz alternatywnych spółek inwestycyjnych nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 12 lit. a ustawy o VAT.

Jak zmieni się zakres usług biegłego rewidenta

Nowe przepisy wprowadzają zakaz łączenia usług audytorskich i doradczych dla jednostek zainteresowania publicznego. W katalogu dozwolonych świadczeń są m.in. procedury due dilligence w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej i usługi atestacyjne.

Jak rozliczyć VAT od stale powtarzających się dostaw

Jeżeli podatnik nieprzerwanie dostarcza kontrahentowi towary w ramach umowy składu konsygnacyjnego, ale każdą z dostaw da się zidentyfikować i zindywidualizować, to nie można mówić, że dostawa ma charakter ciągły.

PCC: wartość firmy ma charakter prawa majątkowego

Goodwill wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy ją zaliczyć do kategorii praw majątkowych niematerialnych będących składnikami przedsiębiorstwa.

Rodzaj gwarancji nie wpływa na prawo banku do rozliczenia straty

Bank może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione straty z tytułu udzielenia wszelkiego rodzaju gwarancji, a nie tylko dotyczące spłaty kredytów i pożyczek.