Agnieszka Ociesa

Jak ustawa deweloperska wpłynie na postępowanie upadłościowe

Nowa ustawa deweloperska, która wejdzie w życie w 1 lipca 2022 roku wprowadza instrumenty mające skuteczniej chronić interesy potencjalnych nabywców nieruchomości deweloperskich. Mają one eliminować ryzyko utraty wpłacanych przez nich środków gdyby doszło do upadłości przedsiębiorcy.

Postępowanie cywilne - kto ponosi koszty postępowania

Temat kosztów procesu w postępowaniu cywilnym to jedno z podstawowych zagadnień jakie jest omawiane przed zainicjowaniem jakiejkolwiek sprawy sądowej. Niezwykle często, zwłaszcza od aspektu finansowego, zależy opłacalność prowadzenia danego sporu.