Marcin Jeliński

Praktyczne skutki połączenia informacji TPR i oświadczenia

Zmiany przepisów ustawowych w zakresie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych spowodowały konieczność przeprowadzenia zmian rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR), składanych corocznie przez podatników realizujących transakcje lub inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe: oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy podatkowe rozszerzyły zakres oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej.

TPR: co się zmieniło w informacji o cenach transferowych

Fiskus otrzyma bardziej szczegółowe informacje na temat transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. Będą one służyć do lepszej identyfikacji transakcji wymagających kontroli.

Koronawirus. Wpływ pomocy publicznej na ceny transferowe

Pandemia wywołana wirusem Covid-19 spowodowała na całym świecie, w większym lub mniejszym stopniu, konieczność uruchomienia programów wsparcia rządowego dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu. Kwestie udzielanych programów wsparcia publicznego dla firm oraz ich potencjalny wpływ na kształtowanie się cen transferowych, znalazły również swoje odniesienie w wytycznych OECD dotyczących skutków pandemii w zakresie tych cen

Nowe obowiązki sprawozdawcze

Jeszcze kilka lat temu obowiązki z zakresu cen transferowych ograniczały się do sporządzenia dokumentacji podatkowej na wezwanie organu przeprowadzającego kontrolę. Od 2017 r. ilość obowiązków polegających na złożeniu odpowiednich informacji i oświadczeń stale rośnie. Z niektórych z nich podatnicy będą musieli wywiązać się po raz pierwszy w 2020 r.

Spółka i jej zagraniczny zakład są podmiotami powiązanymi

Jeżeli roczna wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju między jednostką macierzystą a zakładem przekracza ustalony próg, to wówczas podlegają one udokumentowaniu na zasadach ogólnych.