Anna Hałas-Krawczyk

Po przełomowym wyroku TSUE pracownicy mogą ruszyć do sądów

Polski przepis dotyczący prawa do pensji za pracę nadliczbową jest sprzeczny z unijną zasadą niedyskryminacji pracowników zatrudnionych na część etatu. Może to skutkować zmianą kierunku orzecznictwa polskich sądów. Czy pracodawcy powinni płacić więcej za nadgodziny?

Silniejsza ochrona umów terminowych i uprawnień rodzicielskich

Od 26 kwietnia 2023 r. pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony. Rodzice zyskają zaś prawo do dłuższych urlopów i będą dłużej chronieni przed zwolnieniem.

Zaległy urlop w czasie zagrożenia epidemicznego i po jego ustaniu

Mimo że wciąż obowiązuje specustawa Covid-owa, pracodawca może wysłać zatrudnionego na cały zaległy urlop. Nawet gdy jego wymiar przekracza 30 dni.

Zarządzenie likwidacji firmy wyłącza ochronę pracownika przed zwolnieniem

Pracodawca nie może wypowiedzieć umów o pracę pracownikom szczególnie chronionym przed powzięciem uchwały o otwarciu likwidacji. Ze zwolnieniami nie musi jednak czekać do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

Obniżka pensji przez COVID-19 a zasiłek macierzyński

Jeśli pracodawca zredukował wysokość płac na podstawie przepisów kodeksu pracy, a nie tarczy antykryzysowej, w podstawie zasiłku macierzyńskiego nie można pomijać tego niekorzystnego okresu.

Czy praca zdalna też wydłuży urlop rodzicielski

Gdy pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy, może korzystać z tego urlopu odpowiednio dłużej. Taka możliwość dotyczy również osób na home office.

Rozwiązanie umowy o pracę: tarcza antykryzysowa zawiesiła fikcję doręczenia

Tarcza antykryzysowa zawiesiła fikcję doręczenia przesyłki także w sprawach z zakresu prawa pracy. Pracodawca nie jest jednak pozbawiony możliwości działania. Z pomocą przychodzi przede wszystkim forma elektroniczna.

Czy ciężarna pracownica może wycofać zgodę na obcięcie pensji? Wyrok Sądu Najwyższego

Pracownica, która podpisała porozumienie przewidujące obniżenie jej etatu i wynagrodzenia, nie wiedząc, że jest w ciąży, może uchylić się od jego skutków.