Patrycja Gorgoń-Wróbel

Przetargi na smart city mogłyby przebiegać sprawniej

Zamawiający bez problemu mógłby udzielić zamówienia na rozwiązanie smart city w trybie partnerstwa innowacyjnego. Statystyki niestety pokazują, że jest to tryb praktycznie niewykorzystywany.

Zamówienia publiczne w sektorze IT

Powodzenie wdrożenia systemu informatycznego zależeć będzie w dużej mierze od postępowania stron umowy według określonego sposobu działania, tzw. metodyki. W polskich przedsiębiorstwach podejście „zwinne" zdobywa coraz więcej zwolenników.

Jak powinien wyglądać dostęp radnych do informacji publicznej

Istniejące w Polsce regulacje prawne dają przedstawicielom organu stanowiącego i kontrolnego gminy jasno opisane prawo do dostępu do wiedzy m.in. o funkcjonowaniu organów władz lokalnych w zakresie pełnionego przez nich mandatu.

Know-how w kontraktach budowlanych

Firmy, które chcą utrzymać się na rynku muszą mieć świadomość znaczenia know-how swojego przedsiębiorstwa, na które składają się m.in. strategia jego działania oraz procedury związane z zarządzaniem.

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Inwestor może być zobligowany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nawet w przypadku, gdy za dane roboty inwestor zapłacił już generalnemu wykonawcy.

Zmiany w prawie budowlanym: roboty budowlane bez decyzji o pozwoleniu na budowę

Inwestorzy, samorządy, deweloperzy, projektanci oraz zwykli Kowalscy szykują się już do nowego sezonu budowlanego. Zanim wykonawcy wyjdą na place budów warto przypomnieć sobie zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie pod koniec 2020 roku.

Zmiany w prawie budowlanym: bez pozwolenia administracyjnego

Inwestorzy, samorządy, deweloperzy, projektanci oraz zwykli Kowalscy szykują się już do nowego sezonu budowlanego. Zanim wykonawcy wyjdą na place budów warto przypomnieć sobie zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie pod koniec minionego roku.

Zmiany w prawie budowlanym: zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Inwestorzy, samorządy, deweloperzy, projektanci oraz zwykli Kowalscy szykują się już do nowego sezonu budowlanego.

Zmiany w prawie budowlanym: najpierw musi być projekt

Inwestorzy, samorządy, deweloperzy, projektanci oraz zwykli Kowalscy szykują się już do nowego sezonu budowlanego. Zanim wykonawcy wyjdą na place budów warto przypomnieć sobie zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie pod koniec minionego roku. Dziś pierwszy odcinek cyklu artykułów, które przybliżą nowe regulacje.