Adam Wnuk

Grupy VAT – odliczenie podatku w okresach przejściowych

Od 2023 r. podatnicy mogą łączyć się w grupy. Rozwiązanie to niesie wiele korzyści, ale stawia też nowe wyzwania. Trudności przysporzyć może m.in. zmiana sposobu odliczania podatku w okresach na przełomie funkcjonowania grupy.

Czy korekty dochodowości podlegają VAT

Mimo, iż przeważająca większość interpretacji indywidualnych potwierdza, że dostosowanie cen transferowych do poziomu rynkowego pozostaje poza zakresem podatku od towarów i usług, kwestia ta nadal budzi wiele wątpliwości.

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy od WNT

Określenie momentu, w którym powstał obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, może sprawiać trudności.

Rejestracja VAT wpływa na opodatkowanie wcześniej opłaconych zaliczek

Zaliczka podlega opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach jak świadczenie, którego dotyczy. Nie jest ona niezależną czynnością opodatkowaną VAT, ale związana jest z konkretną sprzedażą, na poczet której została zapłacona. Sposób opodatkowania transakcji może jednak zależeć np. od statusu podmiotów w nią zaangażowanych. W związku z tym, zmiana podmiotu zobowiązanego do rozliczenia transakcji wpływa na sposób opodatkowania zapłaconych już zaliczek.

VAT: czynności administracyjne w szpitalach bez podatku od towarów i usług

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej. Wyjaśnił m.in., że preferencja nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych.