Barbara Bilińska

ESEF – zamiast ułatwień kolejne wyzwania

Dla spółek z głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych zamknięcie 2022 roku to również potyczka z raportowaniem ESEF, która nie dla wszystkich skończyła się pełnym sukcesem. Zbiorowe znakowanie not okazało się problematyczne nie tylko dla emitentów, ale również dla dostawców oprogramowania. Na w pełni dostępne, przejrzyste i porównywalne dane w formie elektronicznej będziemy musieli jeszcze poczekać.

Co już wiemy o nowym standardzie

Komitet Standardów Rachunkowości finalizuje prace nad nowym Krajowym Standardem Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności". Kogo dotyczy standard, jakie są kluczowe założenia w nim zawarte i czy istotnie zmieni on dotychczasową praktykę?