Agnieszka Budziak

Opodatkowanie usługi najmu wraz z dostawą energii elektrycznej

W związku z czasowym obniżeniem stawki podatku VAT z 23 proc. na 5 proc. wielu wynajmujących nabrało wątpliwości, czy powinni fakturować energię elektryczną razem z najmem ze stawką 23 proc., czy traktować dostawę energii elektrycznej jako świadczenie odrębne od usługi najmu i opodatkować ją stawką 5 proc. VAT.

Warunki uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną

Zdarza się, że podatnicy mają niekiedy wątpliwości dotyczące zastosowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej uproszczonej. Najważniejsze pytania jakie się pojawiają, dotyczą tego czy w danym przypadku transakcje należy zakwalifikować jako WTT i rozliczyć w procedurze uproszczonej. Podatnicy zastanawiają się, czy w sytuacji w której transport jest organizowany przez ostatniego podatnika, taka transakcja spełnia warunki do uznania jej za WTT.

Kiedy należy refakturować usługę, a kiedy można wystawić notę obciążeniową?

Zwrot wydatków ma miejsce, jeżeli podatnik działa w imieniu i na rachunek usługobiorcy. Inaczej jest w przypadku refakturowania usług, której elementem jest działanie podatnika we własnym imieniu, lecz na rachunek klienta.

Jak opodatkować transakcję łańcuchową

Rozliczenie VAT poszczególnych dostaw występujących w łańcuchu między podatnikami z różnych krajów UE nadal sprawia wiele problemów. Pojawiają się one, gdy środkowy podmiot przekazuje polskiemu dostawcy polski numer VAT

Nabycie usług od zagranicznego przedstawiciela handlowego

Wielu przedsiębiorców chciałoby poszerzyć krąg odbiorców i sprzedawać swoje towary lub usługi poza Polską. W tym celu nawiązują współpracę z zagranicznymi przedstawicielami handlowymi. U niektórych przedsiębiorców pojawiają się wątpliwości, jak powinni rozliczyć nabycie usług świadczonych przez zagranicznego przedstawiciela handlowego.

Faktura od podmiotu wykreślonego z rejestru nie jest pusta

Warunkiem odliczenia VAT jest spełnienie przesłanek materialnych, natomiast kwestia rejestracji dla celów tego podatku jest elementem formalnym, który nie może wpływać na ograniczanie tego prawa.

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy online

Podatnik zobowiązany do wymiany starej kasy może – bez utraty prawa do odliczenia – nabyć nowe urządzenie w terminie do sześciu miesięcy od dnia przewidzianego dla danej branży jako data rozpoczęcia ewidencjonowania.

Transport: jak opodatkować transakcję łańcuchową

Gdy transport jest organizowany przez pierwszy podmiot w łańcuchu, opodatkowanie pierwszej dostawy zależy od tego jaki numer VAT UE poda mu pośrednik do rozliczenia transakcji.

Czy każda dotacja podlega opodatkowaniu

Rozliczenie otrzymanej dotacji jest złożonym tematem, który niejednokrotnie wywołuje u podatników pewne wątpliwości. Przedsiębiorcy często nie są pewni czy powinni opodatkować ją podatkiem od towarów i usług.

Wybór prewspółczynnika przez podatników

Jeżeli nabywane przez podatnika towary służą jednocześnie do wykonywania działalności mieszanej, a podatnik nie jest w stanie przypisać tych towarów do działalności opodatkowanej, to w takiej sytuacji podatnik nie może dokonać całkowitego odliczenia podatku VAT od tych towarów lub usług.