Anna Skowron

Wsparcie na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz na inwestycje z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji

Na uproszczonych zasadach można otrzymać wsparcie na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz na inwestycje z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Umowy zawarte z fałszywym organem można potwierdzić nawet wstecz

W spółce z o.o. warto np. sprawdzić, czy zawierano umowy, mimo że upłynęła kadencja zarządu lub wygasły mandaty członków zarządu.

Zarząd sukcesyjny w firmie rodzinnej pomoże przetrwać po śmierci właściciela

Zarząd sukcesyjny daje możliwość dalszego działania biznesu po śmierci jego właściciela. Pojawi się nowy rodzaj podatnika, tj. przedsiębiorstwo w spadku.

Roczne sprawozdania tylko elektronicznie

Złożenie rocznych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym już nie jest takie proste dla zarządów z cudzoziemcami.

Wpis do biura informacji gospodarczej - jak się bronić przed bezzasadnym informacjom w BIG

Działania windykacyjne wobec przedsiębiorców mogą być szybsze i skuteczniejsze. Jednocześnie wielu dłużników ma uprawnienia, do przeciwdziałania bezzasadnym informacjom w BIG.