Zofia Szewczuk

Procedura odwoławcza od decyzji w sprawie zwrotu środków

Standardem jest, iż postępowania w przedmiocie zwrotu środków są prowadzone przez wiele miesięcy. Organy nagminnie uchybiają wiążącym terminom określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Przebieg postępowania w sprawie zwrotu środków unijnych i jego możliwy wynik

Postępowanie w sprawie zwrotu środków europejskich prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu środków unijnych

Do wszczęcia procedury w sprawie zwrotu środków niezbędne jest, aby wystąpiła co najmniej jedna z przesłanek: wykorzystanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur lub pobranie nienależnie albo w nadmiernej wysokości.