Małgorzata Gołębiowska

Zielona transformacja: Świadectwo z zielonym paskiem

Zielona transformacja nie obędzie się bez zrównoważonego finansowania, nad którym unosi się widmo „zielonych nadużyć". Ponadto nowe rozwiązania i obowiązki raportowe powodują, że wielu inwestorów chce mieć pewność co do swoich decyzji. Dać ją mogą zielone recenzje.

Koronawirus: umowa standstill pomoże w utrzymaniu wypłacalności przedsiębiorstwa

W ciągu najbliższych kilku miesięcy można spodziewać się fali wniosków o otwarcie upadłości lub restrukturyzacji. Narzędziem utrzymania wypłacalności i uniknięcia konieczności sądowego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego może być umowna restrukturyzacja długów, będąca najszybszą metoda zarządzenia kryzysem płynnościowym w firmie. Jakie są zalety umowy „standstill” i kto może z niej skorzystać?

Nowości w przepisach o przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nowe obowiązki dotyczą głównie pośredników w obrocie nieruchomościami i podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), ale nie tylko. Zmiany są efektem coraz silniejszej walki ze zjawiskiem prania pieniędzy w Unii Europejskiej, a także odpowiedzią na wprowadzane zmiany w polskim prawie spółek handlowych.