Piotr Kępisty

Gdzie są opodatkowane szkolenia dla cudzoziemców

Gdy przedsiębiorca wykonuje w Polsce usługę szkoleniową, w której uczestniczą osoby z innych krajów, powinien ją przyporządkować do odpowiedniej kategorii świadczeń. Od tego zależy prawidłowe rozliczenie VAT.

Odliczenie podatku z faktur za najem lokali udostępnianych pracownikom

Zapewnienie potrzeb osobistych pracownika nie przekreśla możliwości odliczenia podatku naliczonego. Pewnych świadczeń nie da się bowiem bez tego zrealizować. Nadzieja w sądach administracyjnych.

Jak zakwalifikować wyjazdy szkoleniowe

Zdaniem TSUE cel wyjazdu nie ma wpływu na możliwość opodatkowania wydarzenia turystycznego przy zastosowaniu procedury marży.

Płatność dla podwykonawcy z podzieloną płatnością

W przypadku gdy inwestor jako dłużnik solidarny dokonuje zapłaty na rzecz podwykonawcy za transakcję objętą obowiązkiem stosowania split payment, to powinien kwotę podatku uregulować z zastosowaniem tego mechanizmu.

Refaktura mediów z obniżoną stawką

W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego.

Opodatkowanie usług finansowych z pułapką dla usługobiorcy

Od 1 stycznia br. wprowadzono możliwość opodatkowania usług finansowych, co może być korzystne dla niektórych świadczących je podmiotów. Jednak w przypadku błędów usługodawcy, negatywne konsekwencje może ponieść również nabywca usług.

Zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynku: fiskus wciąż interpretuje pierwsze zasiedlenie niezgodnie z prawem UE

Organy podatkowe uznają, że ulepszenie może dotyczyć tylko środków trwałych i nie odnosi się do towarów handlowych. Takie podejście prowadzi do niepewności co do możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży remontowanych obiektów.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę wciąż problematyczne

Pod względem podatkowym przekształcona spółka wstępuje jedynie w prawa poprzednika prawnego. Ma zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale nie ma obowiązku korygowania deklaracji.

Jakie są skutki nierozliczenia importu usług w terminie

W przypadku importu usług, polski nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego. Jeżeli zakupiona usługa służy wykonywaniu działalności opodatkowanej, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

VAT: nadal nie ma pewności jak rozliczać transakcje łańcuchowe

Wprowadzone w całej UE przepisy pakietu quick fixes nie rozwiązują problemu z ustaleniem podmiotu, któremu należy przypisać organizację transportu.