Robert Cheda

Jaki był stosunek Katarzyny II do Konstytucji 3 Maja?

Na wieść o uchwaleniu Konstytucji 3 maja Petersburg doznał szoku. Naprawa Rzeczypospolitej groziła nieobliczalnymi konsekwencjami dla Katarzyny II. Mimo konsternacji caryca natychmiast przystąpiła do gry, która przesądziła o starciu Polski z mapy Europy.

Kaukaski węzeł gordyjski

Zakończony w 2020 r. konflikt Ormian i Azerów wpisuje się w długie pasmo wojen obu narodów. Pierwsi nazywają sporną krainę Arcachem, drudzy Karabachem, uważając tylko za swoją kolebkę. Tymczasem skrawek ziemi na Kaukazie Południowym krwawi i przechodzi z rąk do rąk już od 2,5 tysiąca lat.

Symon Petlura: bohater wspólnej sprawy

Symon Petlura to w Polsce postać szerzej nieznana, która tonie w niezmierzonej legendzie marszałka Piłsudskiego. Tymczasem bez Ukraińskiej Republiki Ludowej lat 1917–1921 nie byłoby II Rzeczypospolitej, jaką znamy. Tak samo jak bez założycielskiego mitu Petlury nie byłoby współczesnej Ukrainy. Kim był bohater wspólnej sprawy?

Ukraina kontra Rosja

Historia nienawiści Rosji do naddnieprzańskiego sąsiada sięga głębiej, niż myślimy. Dowiodła tego wcześniejsza kremlowska wojna propagandowa. Putin dokonał napaści na Ukrainę m.in. dlatego, że moskiewski kompleks niższości wobec Kijowa ma wręcz cywilizacyjne korzenie.

Carska wojna z brodami

Car Piotr I zaczął modernizację Rosji od zmiany wyglądu mieszkańców. Nakazał nie tylko noszenie europejskich ubiorów, ale też obowiązkowe golenie bród.

Dyplomacja i skandale

Dyplomacja to nie tylko negocjacje, przyjęcia i uroczyste traktaty. Historia stosunków międzynarodowych odnotowuje prowokacje i afery, które wpływały na losy świata.

Bracia Litwini

Litwini żyją w Europie od wieków, ale ich państwo „wybuchło" nagle, urastając do rangi mocarstwa. Było tak rozległe terytorialnie i wielokulturowe, że dziś do dziedzictwa po Wielkim Księstwie Litewskim rości sobie prawa kilka narodów.

Rosyjscy samozwańcy

Od XVI w. przez karty rosyjskiej historii przewinęły się setki samozwańców uzurpujących sobie prawa do carskiego Kołpaka Monomacha. Tylko Piotrów III kronikarze naliczyli 20, a przecież przed nimi i po nich do władzy pretendowała cała plejada łże-Rurykowiczów i łże-Romanowów.

Klątwa rodu Timurydów

Czy związana z Tamerlanem mistyczna klątwa wpłynęła na wojenne decyzje Stalina?

Marny koniec zdrajców

Przewerbowani przez Sowietów oficerowie polskiego wywiadu stali się wyjątkowo groźnymi przeciwnikami odrodzonej Rzeczypospolitej.