Aneta Walas

Wiek przedemerytalny nie chroni kuratora sądowego przed przeniesieniem

Konieczność uzyskania zgody na przeniesienie czy delegowanie kuratora sądowego do innego sądu nie dotyczy osób, które osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych czterech lat.

Warunki pracy stażysty sprawdzi starosta

Osoba skierowana na staż przez urząd pracy nie zyskuje statusu pracownika. Jeśli organizator stażu narusza warunki odbywania stażu, może wnioskować o kontrolę do starosty.

Dla kogo urlop rodzicielski na nowych zasadach

Gdy dziecko urodziło się 26 kwietnia 2023 r. lub później, jego rodzice mogą dzielić się uprawnieniami według nowych reguł. A brak ubezpieczenia matki nie odbiera już ojcu prawa do urlopu rodzicielskiego.

Do sprostowania świadectwa pracy przymusi pracodawcę sąd

Jeśli pracownik otrzyma świadectwo pracy z błędami, ma 14 dni na żądanie jego sprostowania. W razie odmowy, może zwrócić się z żądaniem zobowiązania pracodawcy do dokonania poprawek do sądu.

Wniosek o urlop na naukę nie może kosztować etatu

Pracodawcy powinni ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji. Należy przez to rozumieć m.in. nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z formy kształcenia wybranej przez zatrudnionego.

Sprawę mobbingu rozstrzygnąć może tylko sąd

Pracownik, który czuje się ofiarą mobbingu, ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak orzekanie, czy doszło do nagannych zachowań i nakładanie z tego tytułu sankcji stanowią wyłączne kompetencje sądu.

Samokształcenie z BHP rozlicza się na ogólnych zasadach

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Przepis ten odnosi się do każdej formy prowadzenia szkolenia przewidzianej przepisami.