Barbara Klimczyk

Czy pracownika sezonowego trzeba wysłać na badania wstępne

Zatrudnienie na umowę o pracę, nawet na krótki okres, wymaga skierowania kandydata na wstępne badania lekarskie. W okresie epidemii obowiązują jednak pewne ułatwienia w zakresie przeprowadzania tych badań.

Koronawirus w zakładzie pracy: pandemia zatrzyma taśmę produkcyjną

Gdy liczba zakażonych pracowników się zwiększa, a pracodawca wyczerpał możliwości ochrony przed wirusem, powinien zamknąć zakład do czasu usunięcia bezpośredniego zagrożenia. Inaczej grozi mu nawet odpowiedzialność karna.

BHP: po 30 dniach nieobecności nadal konieczne są badania

Stan epidemii nie zwalnia pracodawców z obowiązku wystawiania pracownikom skierowań na badania kontrolne ani z zakazu dopuszczenia do pracy osoby, która nie posiada ważnego orzeczenia o zdolności do pracy.

Kiedy pracodawca może wprowadzić system równoważnego czasu pracy

Pracodawcy nie zawsze wykorzystują możliwość dopasowania czasu pracy do rodzaju wykonywanej pracy i potrzeb firmy. Na to zaś może pozwolić system równoważny.

Praca zdalna: procedura powypadkowa w przypadku telepracownika

Procedura powypadkowa w przypadku telepracownika jest taka sama, jak wtedy, gdy poszkodowanym jest osoba pracująca na terenie zakładu. Konieczne jest więc ustalenie związku zdarzenia z pracą.

Zmiana godzin pracy w upalne dni

Dobrym rozwiązaniem na lato jest połączenie skróconego systemu tygodnia pracy z ruchomym rozkładem czasu pracy. W ten sposób można optymalnie zorganizować pracę, unikając przeciążenia w upały.

Praca sezonowa: kadrę zasilą bezrobotni oraz seniorzy

Wiele prac sezonowych nie wymaga doświadczenia. Ochotnicy do ich wykonywania to często osoby bez stałej pracy lub posiadające status emeryta / rencisty.

Jak prowadzić dokumentację urlopową pracownika po 1 stycznia 2019 r.

Dokumentację związaną z urlopem wypoczynkowym należy prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika. Stanowią ją nie tylko wnioski urlopowe, ale też dokumenty dotyczące przesunięcia terminu urlopu czy odwołania z wolnego.

BHP: obowiązki pracodawcy a kara więzienia, grzywna

Pracodawcy, który naraża pracowników na niebezpieczeństwo, grozi kara więzienia. Za niezgłoszenie wypadku przy pracy naraża się zaś na grzywnę lub areszt.

Co zrobić w razie problemów z pracodawcą w sprawie szkoleń i studiów pracownika

Brak zgody i inicjatywy pracodawcy co do podnoszenia przez pracownika kwalifikacji nie zamyka drogi rozwoju profesjonalnego. Jednak skorzystanie z alternatywnych rozwiązań zależy od dobrej woli szefa i ustaleń stron.