Leszek Szymowski

Kto przygotował Konstytucję 3 maja?

Biskup Adam Krasiński stanął na czele deputacji, która opracowała projekt zmiany ustroju Rzeczypospolitej, marszałek Ignacy Potocki przygotował tekst Konstytucji 3 maja, a Hugo Kołłątaj sporządził ostateczną jej wersję. Z drogi do naprawy państwa zawróciła Polaków niespodziewana decyzja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Jak były oficer carskiej armii ocalił Finlandię przed staniem się częścią Rosji

Bolszewicy zakładali, że Finlandia stanie się częścią komunistycznej Rosji. Jednak dowódca fińskiej Białej Gwardii pokrzyżował im plany.

Zbrodnia w Wyborgu

W kwietniu 1918 r. fińscy jegrzy wymordowali ponad 50 Polaków mieszkających w Wyborgu. Była to prowokacja wymierzona w dowódcę antykomunistycznych sił Finlandii.

Powstanie styczniowe. Walka bez szans

Siły powstańców styczniowych nie miały ani sprawnego dowodzenia, ani zasobów broni, ani pieniędzy, ani wsparcia międzynarodowego. Wielki polski zryw niepodległościowy od pierwszych godzin skazany był na porażkę.

Upadek Powstania Warszawskiego

„5 września Niemcy po raz drugi przysłali nam warunki kapitulacji. Nie mogłem się nad nimi nie pochylić, bo sytuacja miasta była już tragicznie ciężka. Na jednego żołnierza przypadało po kilkanaście sztuk amunicji. Czekaliśmy na wejście Rosjan od strony Pragi, gdyby nie ta nadzieja, to być może 11 września podpisalibyśmy porozumienie z Niemcami" – tak początek końca powstania warszawskiego dziesięć lat po jego upadku wspominał generał Tadeusz Bór-Komorowski.

Zawodowcy z Kaukazu

Pułkownik Gwelesiani kierował obroną Krakowa, a kapitan Łomidze dowodził legendarnym okrętem „Gryf". Gruzińscy oficerowie kontraktowi II RP do samego końca dochowali wierności Polsce walczącej z niemiecką okupacją.

Huzarzy Śmierci

Przedwojenna Polska nie mogła urządzić procesu bolszewickich zbrodniarzy wojennych z 1920 r. Tych, którym udało się udowodnić winę, rozliczały od razu plutony egzekucyjne.

Białe wdowy zapłaciły wysoką cenę za polityczne decyzje mężów

Sofia Kołczakowa zmarła w nędzy w Paryżu, Olga Kappel trafiła na 20 lat do łagru, a Olga Wrangel do końca życia ukrywała się przed siepaczami z KGB. Żony przywódców „białej" Rosji zapłaciły wysoką cenę za polityczne decyzje mężów.

Cel - zabić Jana Pawła II

W 1995 r. najbliżsi współpracownicy Osamy bin Ladena próbowali zamordować Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży na Filipinach. Dzięki koronkowej akcji służb specjalnych pokrzyżowano im plany.

Pierwsza bitwa pod Chocimiem. Taktyczna wiktoria

Oblężenie Chocimia nie przyniosło żadnej ze stron spektakularnego zwycięstwa, ale pozwoliło wojskom Rzeczypospolitej zatrzymać marsz turecki i ocalić południowo-wschodnią granicę.