Leszek Szymowski

Stepowa bitwa

W bitwie pod Połtawą największym militarnym przegranym był szwedzki król, a politycznym – Rzeczpospolita. Na obu polach zwycięzcą okazał się car Rosji.

Wierni do końca

„Biali” generałowie nigdy nie uznali władzy bolszewików. Jednak ich lojalność wobec cara, poczucie honoru i wybitne umiejętności wojskowe nie wytrzymały konfrontacji z brutalną geopolityką.

Złowrogi Ślepowron

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego od dnia swojego powstania była obiektem drwin. W historii zapisała się jako instytucja terroryzująca własnych rodaków na polecenie obcego mocarstwa.

Zapomniani jeńcy

Kilkanaście tysięcy bolszewickich jeńców zmarło w polskich obozach po wojnie 1920 r. Ale ci, którym udało się przetrwać i wrócić do ojczyzny, zostali wkrótce zamordowani na rozkaz Stalina.

Szachownica księcia Radziwiłła

Dlaczego najpotężniejszy i najbardziej wpływowy polski magnat, bohater wojny z Rosją, postanowił sprzymierzyć się ze Szwedami przeciwko Janowi Kazimierzowi?

Flotylla Pińska na straży polskich rzek

Patrol rzeczny złożony z trzech motorówek dał początek formacji skutecznie broniącej polskich szlaków wodnych przed bolszewikami. Po wybuchu II wojny światowej większość marynarzy Flotylli Pińskiej została zamordowana przez Armię Czerwoną już drugiego dnia niewoli.

Utrzymana prowincja

Mołdawski książę chciał odzyskać część wschodniej prowincji Rzeczypospolitej. Po konfrontacji zbrojnej stracił nadzieje na te ziemie, całą armię i resztki niezależności. Bitwa pod Obertynem – jedna z najważniejszych w dziejach Polski – na dekady utrwaliła panowanie Korony nad Pokuciem.

Strzelcy znad Wisły pod Gettysburgiem

Pod Gettysburgiem, na polu najważniejszej bitwy amerykańskiej wojny secesyjnej, Polacy strzelali do Polaków. Weterani powstań i patriotycznej konspiracji stanęli naprzeciwko siebie z bronią w ręku i ginęli za sprawę, która nie miała nic wspólnego z walką o polską niepodległość.

Kto przygotował Konstytucję 3 maja?

Biskup Adam Krasiński stanął na czele deputacji, która opracowała projekt zmiany ustroju Rzeczypospolitej, marszałek Ignacy Potocki przygotował tekst Konstytucji 3 maja, a Hugo Kołłątaj sporządził ostateczną jej wersję. Z drogi do naprawy państwa zawróciła Polaków niespodziewana decyzja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Jak były oficer carskiej armii ocalił Finlandię przed staniem się częścią Rosji

Bolszewicy zakładali, że Finlandia stanie się częścią komunistycznej Rosji. Jednak dowódca fińskiej Białej Gwardii pokrzyżował im plany.