Katarzyna Wójtowicz-Garcarz

System certyfikacji biegłych. Czy to wreszcie ten moment?

Właśnie został złożony projekt systemu certyfikacji biegłych sądowych. Wprawdzie konkurs rządzi się swoimi prawami, jednak jest nadzieja.

Komisja do spraw Pedofilii: Nic do ukrycia

Utworzenie Komisji do spraw Pedofilii jest inicjatywą jedyną w skali europejskiej.

Ekspertyza sądowa – klucz do wyroku - Katarzyna Wójtowicz-Garcarz o certyfikacji biegłych sądowych

Celem ujednolicenia struktur biegłych sądowych jest zapewnienie trafności wydawanych orzeczeń i budowanie wiarygodności wymiaru sprawiedliwości. Czy aby na pewno?

Katarzyna Wójtowicz-Garcarz: Kradzież danych to tylko początek przestępstwa

Istnieje cała gama „aktywności człowieka", a nasze dane funkcjonują w nich bez ograniczeń.

Biegły w postępowaniu sądowym – sytuacja w Polsce i w Austrii

Przygotowując zmiany trzeba czerpać szczególnie z tych modeli, które funkcjonują i się sprawdziły.

Kradzież tożsamości: Najlepszą formą obrony jest atak (2)

Dane osobowe stanowią obecnie taką samą wartość jak przedmioty, które mogą być skradzione.

Kradzież tożsamości: najlepszą formą obrony jest atak (część 1)

Problem kradzieży tożsamości ciągle istnieje. Co więcej, ewoluuje, przybierając nowe, nieznane formy.

Biegli sądowi: ekspert kontroluje eksperta aż do skutku

Z praktyki sądowej – skutecznym sposobem kontroli pracy biegłego jest powołanie... biegłego.

Biegli sądowi: ile jest warta opinia za 500 zł

Na listę biegłych trafiają osoby bez żadnego doświadczenia. I latami wydają błędne ekspertyzy.