Aneta Pająk

Szef może surowo potraktować nieusprawiedliwioną nieobecność

Nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

Podjęcie przez pracownika działań konkurencyjnych wobec pracodawcy może stanowić podstawę do dyscyplinarki, pomimo braku zawartej umowy o zakazie konkurencji. Szczególnie, gdy wcześniej odmówił zawarcia takiej umowy.

Utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy a dyscyplinarka

Pracownika, który utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy, można zwolnić dyscyplinarnie tylko wtedy, gdy doszło do tego z jego winy. Jeżeli stało się to z przyczyn niezależnych od zatrudnionego, pracodawca nie może z tej przyczyny rozwiązać z nim umowy w trybie dyscyplinarnym.

Dyscyplinarne zwolnienie nietrzeźwego pracownika

Co do zasady pracownika, który przyszedł do pracy nietrzeźwy lub spożywa alkohol w czasie pracy, nie uchronią przed zarzutem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków żadne okoliczności, w tym fakt, że dotąd przełożony przymykał na to oko. Jest jednak kilka wyjątków.

W pandemii koronawirusa więcej powodów do dyscyplinarki dla pracownika

Zatajenie wyjazdu do kraju, który notuje dużą liczbę zakażeń Covid-19 czy uporczywa odmowa noszenia maseczki w pracy mogą stanowić podstawę do zwolnienia pracownika z dnia na dzień. Wszystko jednak zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń także dla oddziałów firm zagranicznych

Samorządowe Kolegia Odwoławcze w swoich decyzjach potwierdzają wadliwość stanowiska zajmowanego przez wojewódzkie urzędy pracy, które odmawiały pomocy z Tarczy antykryzysowej oddziałom przedsiębiorcy zagranicznego.