Przemysław Szwed

Nieodpłatne poręczenie nie zawsze rodzi przychód

Nieodpłatne poręczenie za dłużnika nie będzie rodziło po jego stronie przychodu, jeżeli zaciągnął on zobowiązanie w celu realizacji zadań, z których skorzysta także poręczyciel.

Czy organizator platformy cashback pełni funkcję płatnika PIT

W ostatnim czasie na popularności zyskują różnego rodzaju platformy zakupowe, w ramach których użytkownikom, za dokonane zakupy, przyznawane są punkty. Uzbieranie odpowiedniej ilości punktów uprawnia użytkownika do otrzymania określonej kwoty pieniędzy. Organizator tego typu akcji marketingowej powinien wiedzieć, że wypłata cashbacku – po przekroczeniu pewnego progu kwotowego – spowoduje, że będą ciążyły na nim obowiązki związane z pełnieniem funkcji płatnika PIT.

Nie płacisz podatku na czas, dolicz odsetki

Podatnik musi się liczyć z konsekwencjami. Zapłata zaliczki na podatek po terminie lub w niewłaściwej wysokości skutkuje koniecznością naliczenia odsetek od zaległości podatkowej.

Zapłata zaliczki w niewłaściwej wysokości lub po terminie – co z odsetkami?

Podatnik powinien naliczyć odsetki od niewpłaconych zaliczek, do daty złożenia zeznania podatkowego (jeżeli zostało ono złożone w terminie).

Zwrot kosztów paliwa w jazdach lokalnych – rozliczenie

Używanie prywatnego samochodu przez pracownika w celach służbowych powoduje po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu kosztów paliwa, które co do zasady, może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Po stronie pracownika, zwrot kosztów paliwa wygeneruje natomiast przychód ze stosunku pracy.

Darowizna zamortyzowanego środka trwałego na rzecz pomocy Ukrainie

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie darowizn, które mają na celu niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Warto wiedzieć, że jeżeli przedmiotem darowizny jest zamortyzowany środek trwały, darczyńca może przy spełnieniu pewnych warunków zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania.

Zatrzymanie zaliczki a przychód podatkowy

Samo otrzymanie zaliczki, co do zasady, nie powoduje po stronie podatnika powstania przychodu. Zaliczka staje się bowiem przychodem w momencie wykonania usługi lub dostawy towaru. W sytuacji, gdy klient np. zrezygnuje z zamówienia, a zaliczka zostaje zatrzymana, przychód z tytułu jej otrzymania powstaje w momencie powiadomienia przez klienta o rezygnacji.

Kiedy wynajmowany lokal jest zagranicznym zakładem

Podmiot z innego kraju, który rozważa prowadzenie działalności w Polsce i najmuje lokal mający służyć do załatwiania związanych z nią spraw organizacyjno-administracyjnych, musi się liczyć z tym, że część jego dochodów będzie tu opodatkowana.

Darowizna udziałów z podatkiem czy bez

Przekazanie za darmo przez osobę prawną na rzecz osoby fizycznej udziałów posiadanych w spółce, co do zasady, nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Czy sponsorowanie klubu sportowego umożliwia skorzystanie z ulgi

Obowiązująca od początku roku tzw. ulga na sponsoring polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych między innymi na działalność sportową, w tym finansowanie klubu sportowego. Nie oznacza to jednak, że każde świadczenie na rzecz takiego klubu będzie oznaczało możliwość skorzystania z ulgi.