Katarzyna Gospodarowicz

Praca dla firmy zza granicy także w polskie święto

Pracodawca zagraniczny może polecić osobie pracującej w Polsce świadczenie zadań związanych z usługami telekomunikacyjnymi w niedziele i święta, jeżeli w państwie odbiorcy tych usług są to dni robocze.

Home office z plaży w Hiszpanii

W przypadku pracy zdalnej z Półwyspu Iberyjskiego najczęściej nie mamy do czynienia z delegowaniem. To zaś może wymagać spełnienia pewnych formalności oraz opłacania składek i podatku w Hiszpanii.

Delegowanie do Francji na francuskich zasadach

Francuski kodeks pracy nie określa ani minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania oddelegowania. Po upływie 12 miesięcy zastosowanie zaczyna mieć jednak niemal całe francuskie ustawodawstwo z zakresu prawa pracy.

Obywateli spoza Unii trudniej delegować do Niemiec

Obecnie uzyskanie niemieckiej wizy pracowniczej granicy z cudem. Jednak nie każdy obywatel państwa trzeciego musi ją posiadać, aby pracodawca mógł go wysłać do czasowej pracy za Odrę.

Nie wolno ot tak awansować cudzoziemca

Zmieniając obcokrajowcowi warunki zatrudnienia bez dopełnienia wymaganych prawem formalności pracodawca naraża się na grzywnę, a nawet utrudnienia w możliwości dalszego zatrudniania cudzoziemców.

Wypadek pracownika delegowanego podstawą zakwestionowania ubezpieczeń

Błędna kwalifikacja pracy z zagranicy, również zdalnej, wiąże się z koniecznością wyprostowania kwestii ubezpieczeń społecznych, a także ryzykiem kar dla pracodawcy. Problemy piętrzą się, gdy delegowany ulegnie wypadkowi.

Szczepienia przeciwko COVID: dodatkowe wolne dla pracowników może być zachętą

Pracodawca może przewidzieć prawo do zwolnienia od pracy na dzień, w którym pracownik ma wyznaczony termin szczepienia. Może też udzielić wolnego w dniu następnym.

Koronawirus: W pandemii łatwiej o legalny pobyt cudzoziemca

Do końca trwania stanu epidemii obowiązują ułatwienia w przedłużaniu legalności pobytu obcokrajowców w Polsce. Nie dotyczy to jednak każdej sytuacji. W pewnych okolicznościach to uprawnienie może też wygasnąć.

Tarcze antykryzysowe: ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Na czas epidemii wprowadzono przepisy upraszczające procedurę legalizacyjną pobytu i zatrudnienia obcokrajowców spoza UE/EOG. Są one na tyle korzystne, że pracodawcy tworzą ścieżki legalizacji wyłącznie w oparciu o te regulacje.

Przejęcie części zakładu pracy - co z programem emerytalnym

Przejmując część zakładu pracy pracodawca może przejąć z pracownikami ich program emerytalny. W konsekwencji może być zmuszony prowadzić dwa programy oszczędzania, w tym pracowniczy plan kapitałowy.