Piotr Bożejewicz

Rasizm – wstydliwe dziecko nauki

Lepiej zachować ostrożność, gdy autorytet nauki wkracza w normy społeczne na styku z etyką.

W Iraku, czyli nigdzie

Przez większość XX w. kamieniem filozoficznym i Świętym Graalem arabskiej polityki na Bliskim Wschodzie było zjednoczenie regionu. Wobec fiaska kolejnych eksperymentów wypróbowano wszystkie czynniki zdolne konsolidować Arabów: od domniemanej tożsamości arabskiej, po socjalizm, islam i walkę z zewnętrznymi wrogami.

Pierwsza Wojna Światowa. Ani kroku w przód!

Czy bunt francuskiej armii z 1917 r. był wart swojej ceny? Ocalił setki tysięcy Francuzów czy tylko przedłużył wojnę?

Mała Wielka Wojna w tropikach

Zanim Australia doświadczyła hekatomby w okopach Europy, pierwszą krew przelała na wyspach pacyficznego raju.

Japońska imitacja Zachodu

Imperialna ekspansja była logiczną konsekwencją imitacyjnej westernizacji Japonii.

Niebezpieczna ucieczka przed grozą

W publicystyce roi się od strategów w napoleońskich dwurogach, którzy nad klawiaturą wygrywają Waterloo i kampanię wrześniową…

Wojna, handel i dyplomacja

Bardziej niż wielkie armie o wyniku wojny secesyjnej zdecydował wybór Wielkiej Brytanii między bawełną a zbożem.

Alpejska wiosna 1921 roku

Trudno o wierną fotografię historycznych przełomów, zwłaszcza gdy nagły zwrot dziejów rujnuje fundament kotwiczący narody i populacje.

Kanał Europa

Upadek I Rzeczypospolitej i dwie wojny światowe – każdą próbę łączenia Morza Czarnego z Bałtykiem przerywały polityczne katastrofy, co symbolizuje historię Europy.

Narodziny europejskiej pulpy politycznej

Odkąd kolonializm i maszyny parowe wyszły z użycia, z archaicznych reliktów XIX w. do dziś w najlepszym stanie przetrwał socjalizm. Jednak sto lat temu przyszłość zachodniego marksizmu również była niepewna – stosownie do rozczarowania Europy tradycyjną lewicą.