Piotr Bożejewicz

Wojna, handel i dyplomacja

Bardziej niż wielkie armie o wyniku wojny secesyjnej zdecydował wybór Wielkiej Brytanii między bawełną a zbożem.

Alpejska wiosna 1921 roku

Trudno o wierną fotografię historycznych przełomów, zwłaszcza gdy nagły zwrot dziejów rujnuje fundament kotwiczący narody i populacje.

Kanał Europa

Upadek I Rzeczypospolitej i dwie wojny światowe – każdą próbę łączenia Morza Czarnego z Bałtykiem przerywały polityczne katastrofy, co symbolizuje historię Europy.

Narodziny europejskiej pulpy politycznej

Odkąd kolonializm i maszyny parowe wyszły z użycia, z archaicznych reliktów XIX w. do dziś w najlepszym stanie przetrwał socjalizm. Jednak sto lat temu przyszłość zachodniego marksizmu również była niepewna – stosownie do rozczarowania Europy tradycyjną lewicą.

Coście narobili, synkowie?

„Idźcie do domu! Warta jest zmęczona” – ogłosił nad ranem marynarz Żelezniakow, wypędzając z Pałacu Taurydzkiego członków konstytuanty wybranej w pierwszych i ostatnich wyborach Rosji, a ociężałych ponagliły bagnety jego towarzyszy z Kronsztadu. Spełniając życzenie Lenina, marynarze złożyli do grobu demokratyczne iluzje niebolszewickiej większości.

Jak media poszły na wojnę

Już Napoleon uważał wrogie sobie gazety za większą groźbę od tysiąca bagnetów. Gdyby żył dłużej, bałby się wszystkich gazet.

Piotr Bożejewicz: Brukarze piekła

Świat chełpi się tylko produktywnością, zawzięcie eksponując wielkie dokonania, dzieła absolutnie skończone i efektywne projekty. Puszcza w niepamięć idee zbudowane z dobrych chęci...

Bóg medycyny w Afryce

„Wiara w autorytety sprawia, że ich błędy stają się obowiązującymi normami" – ostrzegał Lew Tołstoj. Robert Koch dowiódł, że dotyczy to również nauki.

Kto zniewolił Czechów?

Aksamitna droga do upadku komunizmu jest w wypadku Pragi dość symetrycznym aktem sprawiedliwości wobec własnej przeszłości. W zasadzie dopiero obca interwencja z 1968 r. naruszyła familiarny charakter reżimu, gdyż wcześniej Czesi nałożyli sobie pęta sami, bez sowieckiej okupacji.

Mahdi. Fałszywy prorok z Sudanu

Bunt mahdystów zatarł granice między wyzwoleniem a brutalnym podbojem.