Piotr Rolka

Zabudowa mieszkaniowa zamiast marketu?

Mechanizm pozwalający gminom na zakup nowych lokali na dogodnych warunkach może okazać się dla nich atrakcyjny. Szczególnie dla gmin, które borykają się z problemem zakwaterowania osób, które nie mają własnego lokalu.

Nowa ustawa deweloperska: od umowy z deweloperem będzie można odstąpić

Nabywca lokalu lub domu jednorodzinnego będzie mógł odstąpić od kontraktu z powodu wady istotnej. Nie zawsze będzie to jednak droga szybka i łatwa.

Ma być korzystniej dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni

Wskazanie zostaną konkretne przesłanki, na bazie których licytacja lokalu zadłużonego właściciela będzie możliwa do przeprowadzenia znacznie szybciej niż obecnie.