Alex Węklar

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia: wprowadzenie warunku zawieszającego - wyrok SN

Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy można wprowadzić warunek zawieszający, polegający na możliwości podjęcia przez pracodawcę decyzji co do skuteczności tego zakazu do ostatniego dnia zatrudnienia.