Małgorzata Mędrala

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia: wprowadzenie warunku zawieszającego - wyrok SN

Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy można wprowadzić warunek zawieszający, polegający na możliwości podjęcia przez pracodawcę decyzji co do skuteczności tego zakazu do ostatniego dnia zatrudnienia.

Wolne dla pracownika na szczepienie przeciw COVID-19 wciąż dobrowolne

Pracodawca może, ale nie musi, udzielić pracownikowi zwolnienia na dzień, w którym ma on wyznaczony termin szczepienia albo na dzień następny. Niedługo ma się to jednak zmienić.

Weryfikacja przynależności związkowej w zgodzie z RODO

Informacje o przynależności związkowej pracownika stanowią tzw. dane wrażliwe. Przesłanki ich przetwarzania są bardziej restrykcyjne niż w przypadku danych osobowych zwykłych.