Aleksander Grabecki

Rola wynajmującego w umowie najmu komercyjnego – przezorność czy dominacja?

W umowach najmu komercyjnego nieruchomości wiele kwestii ustala się na zasadzie swobody umów, wyłączając domyślne zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego regulujących najem. W większości przypadków to jednak wynajmujący zachowują wiodącą pozycję w negocjacjach.

Trendy i perspektywy dla rynku biurowego

Wyzwaniem na wszystkich rynkach staje się zagospodarowanie powierzchni w starzejących się budynkach. Na rynkach regionalnych – także zagospodarowanie dostępnej przestrzeni w budynkach młodszych niż dwa lata, która oczekuje na wchłonięcie przed odbiorców. Standardy umowne najmu komercyjnego ewoluują.

Nieuniknione zmiany na rynku najmu komercyjnego

Zielone obiekty uważane są przez graczy rynkowych za atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze aktywa inwestycyjne niż pozostałe. I chodzi nie tylko ekologię, ale o zachowanie odporności znanego produktu inwestycyjnego na zagrożenia wynikające z dynamicznie zmieniającego się krajobrazu gospodarczego.

Nowelizacja specustawy covidowej - zmiany w najmie w centrach handlowych

23 lipca br. weszła w życie nowelizacja specustawy covidowej, pozwalająca najemcy uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie przedłużenia umowy najmu w wyniku zastosowania dotychczasowych przepisów specustawy (art. 15ze).

Najem w centrach handlowych - nowe przepisy covidowe od 23 lipca 2021 roku

Istnieją obawy, że problemy, z którymi mierzą się najemcy i wynajmujący w związku z ogłaszanymi zakazami prowadzenia działalności handlowej w centrach handlowych, nie znikną po wejściu w życie nowych przepisów, 23 lipca br. Może nawet dojść do ich eskalacji.

Czy kara umowna zastrzeżona bez limitu jest nieważna?

W braku limitu kary umownej wykonawca może być zobowiązany do jej zapłaty, w wysokości stanowiącej istotną część wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu, a nawet przewyższających tę kwotę. Ale czy tak ukształtowana odpowiedzialność wykonawców pełni jeszcze funkcję kompensacyjną?