Grzegorz Wachołek

Jaki podatek zapłaci pracownik zagraniczny oddelegowany do Polski

Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej w naszym kraju, którym wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę zatrudniającego ich podmiotu, muszą sami rozliczać się z polskim fiskusem.

Rezygnacja ze współpracy może dać podatkowe korzyści

Jeżeli zmiana partnera biznesowego przekłada się na zwiększenie sprzedaży, marży czy zmniejszenie kosztów produkcji i fakt ten będzie udokumentowany, to odszkodowanie płacone z tego tytułu można ująć w kosztach uzyskania przychodów.

VAT: budowa za granicą nie jest opodatkowana w Polsce

Polski podatnik, który wykonuje w innym kraju prace budowlane na terenie ambasady RP, powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że wywożone z kraju materiały będą wykorzystywane do tych robót. Wtedy będzie mógł odliczyć VAT.

Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego

Od 1 marca br. od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego można się odwołać... do naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyłącza to potencjalną możliwość szybkiego zamknięcia sprawy, którą faktycznie będzie mógł zweryfikować jedynie sąd.

Dochód przeznaczony na zapłatę podatku u źródła nie jest zwolniony z CIT

Jeśli uczelnia nie może zaliczyć uiszczonych kwot ani do kosztów uzyskania przychodów, ani do wydatków na działalność statutową, to ich równowartość będzie podlegać opodatkowaniu.

Sprzedaż środka trwałego bez zwolnienia dla specjalnej strefy ekonomicznej

Podmiot działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia podatkowego wyłącznie w zakresie objętym zezwoleniem.

Odszkodowanie na mocy porozumienia powiększa przychód pracownika

Pokrycie przez firmę na mocy porozumienia kosztów leczenia pracownika po wypadku przy pracy powiększa jego przychód, co oznacza wyższy podatek do zapłaty.

Jakie są konsekwencje zmiany zagranicznego udziałowca

Sprzedaż udziałów przez wspólnika spółki z o.o. jest zdarzeniem neutralnym dla niej. Ale nowa struktura właścicieli może wpłynąć na prawo do zwolnienia podatkowego od dywidendy lub możliwość zaliczenia do kosztów odsetek od pożyczek.

Służebność gruntowa bez skutków w PIT

Zezwolenie na przejeżdżanie przez cudzą nieruchomość czy przeprowadzenie przez nią mediów nie jest dla uprawnionych właścicieli sąsiedniej działki nieodpłatnym świadczeniem i nie powoduje obowiązku zapłaty daniny.

Podatek od nieruchomości za automat z napojami

Umieszczenie w budynku szkoły wyższej urządzenia do sprzedaży batoników i coli oznacza konieczność uiszczenia daniny według stawki przewidzianej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.